Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Tazminatına Çifte Zam

En az 10 yıllık öğretmenlik hizmeti olan ve 180 saat eğitim programını tamamlamış öğretmenler, yüksek lisans yapmak ya da yazılı uzmanlık sınavında başarılı olmak şartıyla “uzman öğretmen” unvanını alırken; uzman öğretmenlikte en az 10 yıllık hizmeti bulunan ve 240 saat eğitim programını tamamlamış öğretmenler, doktora yapmak ya da yazılı başöğretmenlik sınavında başarılı olmak şartıyla “başöğretmen” unvanını almaktadır.

Uzman öğretmen ve başöğretmenler ne kadar eğitim öğretim tazminatı alır?

Uzman öğretmen ve başöğretmen olanların maaşlarında belirli bir miktarda artış olmaktadır. Bu artış miktarı, mevzuatta belirtilen formül ile hesaplanan eğitim-öğretim tazminatı ile sağlanmaktadır.

Formülün çarpanları arasında maaş katsayısı olduğundan, eğitim-öğretim tazminatı, sabit olmayıp her maaş artış dönemlerinde artmaktadır.

Uzman öğretmen ve başöğretmenlerin ne kadar eğitim öğretim tazminatı alacağı 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde düzenlenmiş ve Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere hesaplamadaki oranlar arttırılarak uzman öğretmen ve başöğretmen tazminatlarında artışlar yapılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre, 1-2 derecelerden aylık alan başöğretmenlerin tazminat oranı, ℅ 40’tan 120’ye; uzman öğretmenlerin tazminat oranı ise ℅ 20’den 60’a yükseltilmiştir.

1-2 derece dışında diğer derecelerden aylık alan başöğretmenlerin tazminat oranı % 30’dan % 100‘e; uzman öğretmenlerin tazminat oranı ise % 50‘ye çıkarılmıştır.

ÇİFTE ZAM

Uzman öğretmen ve başöğretmen tazminatlarında bu düzenlemedeki oran artışları ve tazminat hesaplama formülünde yer alan maaş katsayısında %30’luk artış nedeniyle çifte zam yaşanacaktır.

Bu çifte zam sonucu 1-2 derecelerden aylık alan uzman öğretmen ve başöğretmenlerin tazminat miktarında %290 oranında artış olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir