Kamu Çalışanının Basına İzinsiz Bilgi Vermesinin Cezası Nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 15.Maddesiyle yasaklanan konularda basına bilgi ve demeç veren kamu çalışanı, kınama cezası ile cezalandırılır.

Kamu çalışanları, yürüttükleri kamu görevleri ile ilgili basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler.

Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

Şayet kamu çalışanı, yürüttüğü görevle ilgili yasak konularda basına bilgi ve demeç verirse, bunun cezai bir müeyyidesi vardır.

Bu cezai müeyyide, kamu çalışanının, aynı Kanunun 125’inci maddesinin (B) bendinin (m) alt bendi hükmü gereğince, kınama cezası ile cezalandırılmasıdır.

Kınama cezası, memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Ancak, basına bilgi ve demeç vermekten ceza almış kamu çalışanı, aldığı cezanın özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre(5 yıl) içinde, aynı fiili tekrar işler ya da aynı derecede farklı fiil veya haller nedeniyle üç defa daha ceza alırsa, bir derece ağır ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılır.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.