Kamu Araçlarının Kamu Görevi Dışında Özel İşlerde Kullanılması Sorunsalı

Kamuda bazı makamlara ve kurumlara kamu hizmetlerini yürütmek için 237 sayılı Taşıt Kanunu uyarınca araç tahsis edilmektedir.

Bu araçların, kamu hizmeti dışında şahsi ve özel işlerde kullanılması sorunsalı yıllardan beri devam etmektedir.

Ancak kamuya ait araçların özel işlerde kullanımlasının hem idari hem de hukuki açıdan cezai müeyyideleri bulunmaktadır.

İDARİ OLARAK

Kendisine tahsis edilen kamu aracını özel ve şahsi işlerinde kullandığı ispat edilen kamu çalışanına kınama cezası verilmesi gerekir.

Çünkü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. maddesinde “Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak”, Kınama Cezası gerektiren filler arasında sayılmıştır.

Şunu da belirtmek gerekir ki, kamuya ait aracı özel işlerinde kullanmaktan ceza almış kamu çalışanı, aldığı cezanın özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre(5 yıl) içinde, aynı fiili tekrar işler ya da aynı derecede farklı fiil veya haller nedeniyle üç defa daha ceza alırsa, bir derece ağır ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılır.

HUKUKİ OLARAK

Taşıt Kanunun 16. maddesinde, Kanun kapsamına giren taşıtları özel işlerinde kullananlara 1 seneye kadar hapis cezası verilebileceği belirtmiştir.

Nitekim, 2011 yılında Yalova’da yaşanan bir olayda bir belediye başkanı, belediyeye tahsis edilen özel araçları seçim çalışmalarında kullandığı için 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.