Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Kazançlarının Vergilendirilmesi

YouTuber, influencer ya da sosyal medya fenomeni gibi isimlerle de anlandırılan sosyal medya içerik üreticilerinin belirli bir miktara kadar olan kazançları, yerleşik bir banka aracılığı ile tahsil edilmek şartıyla, paranın yatırıldığı banka tarafından ℅15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılarak vergilendirilecektir. Bu, nihai vergilendirme olup sosyal medya içerik üreticisinin bu çerçevedeki kazancından başkaca vergi (KDV, Geçici Vergi gibi) alınmayacaktır.

26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bir madde (Mükerrer Madde 20/B) eklenerek sosyal medya içerik üreticilerinin belirli bir miktara kadar olan kazançları gelir vergisinden istisna edilmiş, kaynakta kesinti yöntemiyle vergilendirmenin önü açılmıştır.

Bu çerçevede sosyal medya içerik üreticilerinin elde ettiği kazançlarından gelir vergisi kesintisi yaparak beyan etme ödevi bankalara yüklenmiştir.

Sosyal Medya içerik üreticilerinin bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalardan birinde bir hesap açması ve sosyal medya içerik üretme faaliyetlerine ilişkin tüm hasılatını yalnız ve yalnız bu hesap aracılığıyla tahsil etmesi gerekmektedir.

Hangi Oranda Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak?

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadır.

İstisnadan Yararlanmak İçin Kazanç Sınırı Var mı?

Sosyal medya içerik üreticilerinin belli bir miktara kadar olan kazançları gelir vergisinden istisnadır. Bu miktar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan kısımdır. (Güncel gelir vergisi tarifesi için tıklayın)

Sosyal Medya İçerik Üreticilerin Kazançları KDV’ye Tabi Olacak mı?

Sosyal medya içerik üreticilerin belli bir miktara kadar olan kazançları, diğer şartları da taşıması koşuluyla KDV’den istisna edilmiştir. Bu miktar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan kısımdır. (Güncel gelir vergisi tarifesi için tıklayın)

7338 sayılı Kanun’un 55. maddesi ile KDV Kanunu’nun 17/4/-a maddesine eklenen hüküm gereğince; “GVK mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler” KDV’den müstesna tutulmuştur.

Başka gelirlerin olması istisnadan yararlanmaya engel mi?

Sosyal medya içerik üreticilerinin içerik üretme dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.

İstisnaya ilişkin şartlar ihlal edilirse ne olur?

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

İstisnadan yararlanmayanların durumu

Söz konusu istisna hükmünden yararlanılmaması halinde, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirme yapılacak. Bu durumda yüzde 40’a kadar olan gelir vergisi tarifesi uygulanabilecek, ayrıca, gelir yurt içinde elde edildiğinden KDV istisnası hükmü uygulanamayacağı için KDV beyannamesi verilmesi gerekecek, gelirin yapısı gereği indirilecek KDV uygulaması sınırlı olacağından, gelirin yarıdan fazlası vergiye tabi olabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir