Memur en üst dereceye çıkıncaya kadar, maaşı yüzde kaç artar?

Kamuda genel idari hizmetler sınıfında çalışan memurların çoğu,  ya veri “hazırlama kontrol işletmeni(VHKİ)” ya da “bilgisayar işletmeni” unvanıyla çalışmaktadır. Bu iki unvan arasında maaş hesaplamalarında önemli farklılıklar yoktur.

Buradaki hesaplamamızda VHKİ’ye göre değerlendirme yapılacaktır.

Lisans mezunu olup VHKİ unvanlı kadrolarda görev yapan devlet memurlarının 2019 yılının ilk yarısındaki aylık net maaşlarına göre en alt dereceden en yüksek dereceye kadar yükselme serüveninde, maaş artışlarını oransal olarak hesapladık.

Böylelikle, memur yıllar içinde maaş miktarları rakamsal olarak değişse bile bir üst dereceye yükselmesinin maaşında ne kadar artış meydana getireceğini yaklaşık olarak kolaylıkla hesaplayabilecektir.

Ancak, buradaki hesaplamaların %15’lik gelir vergisi dilimine göre yapıldığını unutmamak gerekir.

Aşağıda yer alan bilgilerde, eş ve çocuktan kaynaklı aile yardımı ile asgari geçim indiriminden yararlanmayan çalışana göre hesaplama yapılmıştır.

D/K   Maaşı(Net)     Artış Oranı(Bir önceki dereceye göre)

1/4    3.990 TL        %0,9

2/3   3.954 TL        %5

3/3    3.765 TL        %1

4/3   3.721 TL        %8,3

5/3    3.436 TL        %-1,3

6/3    3.480 TL        %0,35

7/3   3.468 TL        %2,5

8/3    3.385 TL        %0,1

9/3    3.381 TL        %0,2

9/1    3.374 TL         —

Görüleceği üzere VHKİ unvanıyla çalışanların 7, 4 ve 2. dereceye yükselmelerde nisbeten maaşları daha yüksek oranda artmaktadır.

Ayrıca, 9/1’inden 1/4’üne kadar yükselme serüveninde, memurun maaşında, derece/kademe yükselmesine bağlı olarak yaklaşık olarak %18,26’lık bir yükseliş meydana gelecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir