Kamu çalışanının olağan dışı kademe ilerlemesi mümkün mü?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunda, kamu çalışanının göreve başlayışında, eğitim durumlarına, unvanlarına ve hizmet sınıflarına göre belirlenen derece ve kademesinden sonra, görevde geçirdikleri her bir hizmet yılı için 1 kademe ilerlemesi öngörülmüştür.

Kamu çalışanının kademe ilerlemesi yapılabilmesi için, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şarttır.

Bu durumda, kademe ilerlemesi yapan kamu çalışının maaşı, ilerleme tarihini izleyen aybaşından itibaren ilerlediği kademenin gösterge rakamına göre hesaplanarak ödenmektedir.

Ancak bunların yanında, kamu çalışanı olağan kademe ilerlemesinin yanında, bazı durumlarda ilave kademe ilerlemesi sağlayabilmektedir.

Kamu çalışanının olağan dışı kademe ilerlemesi yapabildiği haller şunlardır.

 • Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan kamu çalışanı, bir kademe ilerlemesi alır.
 • Belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlere atanan kamu çalışanı, bu yerlerde fiilen çalışmak suretiyle geçirdiği her iki yıl karşılığında bir kademe ilerlemesi alır.
 • İşe başladıktan sonra, işe giriş seviyesi daha ileri olan bir öğrenimden mezun olan kamu çalışanı, yeni öğrenim durumu esas alınarak hakkında intibak işlemi yapılmak suretiyle ilave kademe/kademeler alabilir.
 • Kamu çalışanlarından bazıları, görev aldıkları hizmet sınıfından dolayı kademe/kademeler alabilir.
 • Master, doktora ve doktora üstü öğrenimi tamamlayan kamu çalışanı, ilave kademe/kademeler alabilir.
 • Kendisi veya eşi doğum yaptığı için aylıksız izin kullanan kamu çalışanı, bu amaçla kullandığı aylıksız izin sürelerinin her bir yılı karşılığında bir kademe ilerlemesi alabilir.
 • Memuriyet öncesinde veya memuriyetten ayrılarak özel iş yerlerinde ya da serbest olarak çalışıp memuriyete giren bazı kamu çalışanları, ilave kademe/kademeler alabilir. Kimlerin nasıl kademe alacağı aşağıya çıkarılmıştır.
 1. Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev yapan kamu çalışanının, teknik hizmet sayılabilecek nitelikteki özel sektör ve serbest hizmet sürelerinin dörtte üçü kademe ilerlemesinde dikkate alınır. Bu süre 16 yıldan fazla olamaz.
 2. Sağlık Hizmetleri veya Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapan kamu çalışanının, sağlık veya yardımcı sağlık hizmeti sayılabilecek nitelikteki özel sektör ve serbest hizmet sürelerinin dörtte üçü kademe ilerlemesinde dikkate alınır. Bu süre 16 yıldan fazla olamaz.
 3. Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapan kamu çalışanının, serbest avukatlık hizmet (herhangi bir kişi ya da kuruluşa bağlı olmadan sigortalı olarak serbest avukatlıkta geçirilen süreler) sürelerinin dörtte üçü kademe ilerlemesinde dikkate alınır. Bu süre 16 yıldan fazla olamaz.
 4. Gazetecilik mesleğiyle ilgili kadrolarda görev yapan kamu çalışanının, özel sektörde fiilen gazetecilik yapılan hizmet sürelerinin dörtte üçü kademe ilerlemesinde dikkate alınır. Bu süre 16 yıldan fazla olamaz.
 5. Milli Eğitim Bakanlığına ait herhangi bir kadroda görev yapan kamu çalışanının, özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak çalışılan hizmet sürelerinin üçte ikisi kademe ilerlemesinde dikkate alınır. Bu süre 18 yıldan fazla olamaz.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.