Görevde yükselme sınavı il dışında olursa, memura harcırah ödenir mi?

Bir kamu çalışanı, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları(yazılı ya da sözlü) için memuriyet mahalli dışına çıktığında, Harcırah Kanunu gereği kendisine ödeme yapılması gerekmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununda, ehliyet tespiti veya imtihan için başka yere gönderilen memurlara geçici görev harcırahı ödeneceği, ayrıca bu amaçlarla gönderilen memurlara gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile gönderdikleri yerde geçirecekleri sürelerin en çok 7 günü için gündelik ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ise; görevlendirme yazısı veya harcama talimatının, yurtiçi geçici görev yolluğu bildiriminin ve yatacak yer için ödenen ücrete ilişkin faturaların yanı sıra görevlerine ait yeterliliklerinin tespit edilmesi veya kurumlarının gördüğü lüzum üzerine sınav için gönderilenlerin söz konusu sınavlara katıldığını gösteren belgelerin harcırah ödeme belgesine bağlanması gerekeceği belirtilmektedir.

Sonuç olarak, memuriyet mahalli dışında yapılan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılan kamu çalışanlarına,

  • Sınavların yapıldığı yere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı,
  • Yolda geçirilecek günler için gündelik,
  • Memuriyet mahalli dışında geçirecekleri sürenin en çok 7 günü için gündelik,

ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, bir kamu çalışanına, sınav için memuriyet mahalli dışına çıkmasına rağmen, sınava katılmaması durumunda, yol masrafı ve gündelik ödenemeyecektir.

Harcırah ödenebilmesi için, kamu çalışanının harcırah beyannamesine; görevlendirme yazısı  ile harcama belgelerini(fatura, bilet gibi) ve kurumlarının talep etmesi halinde, sınava girildiğine dair belgeyi de eklemeleri gerekecektir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.