OHAL Döneminde Kamuda İzin Kullanma Esasları

Olağanüstü Hal uygulaması kapsamında çıkarılacak KHK’lar ile ayrıca bir sınırlama getirilmediği sürece, memurlara tanınan izin haklarından; amir takdirine bırakılmayanların memurlar tarafından talep edilmesi halinde kullanılabilir, amir takdirinde olanların kullanımına ise genel ya da özel düzenleme veya uygulamalarla erteleme veya süre sınırlaması getirilebilir.

*Yıllık izin 

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin hakkının kullanımında amirlere kısmen de olsa bir takdir yetkisi verilmiştir. Memurlar yıllık izinlerini amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanmaları mümkün olabilmektedir.

Bu itibarla, olağanüstü dönemlerde memurların yıllık izin kullanımına amirleri tarafından ya da genel düzenlemelerle sınırlama getirilebilir.

*Mazeret izni

Devlet memurlarına hamilelik, doğum, çocuk, evlenme ve ölüm gibi olaylardan kaynaklı olarak 657 sayılı Kanunla tanınmış olan ve memurun talebi üzerine verilmesi zorunlu olan izinler, OHAL dönemlerinde de aynı şekilde kullanılabilmektedir.  (KHK ile farklı bir düzenleme yapılmadıkça)

Sözü edilen haller dışındaki bir mazeretle izin talep eden memura; merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında ise diplomatik misyon şefi tarafından toptan veya bölümler halinde olmak üzere bir takvim yılında 10 güne kadar verilebilecek mazeret izni (zorunlu hallerde aynı usulle 10 güne kadar da verilebilen) konusunda amirin takdir hakkı bulunduğundan, OHAL dönemlerinde bu izinlerin kullandırılmaması mümkündür.

*Hastalık izni

Usulüne göre düzenlenmiş hastalık raporlarına istinaden memura hastalık izni verilmesi uygulaması OHAL dönemlerinde de aynı şekilde olmaktadır. (KHK ile farklı bir düzenleme yapılmadıkça)

Ancak, OHAL dönemlerinde, hastalık raporu düzenlenmesindeki usul konusunda bazı ilave tedbirler getirilebilmektedir. (Örneğin, tek hekim raporunun hastane başhekim tarafından da imzalanması şartı gibi.)

*Aylıksız izin

Devlet memurlarının çeşitli sebeplerle aylıksız izin kullanabileceği haller vardır. Bu hallere ilişkin olarak “izin verilir” şeklinde hüküm içeren hallerde, memurun talebi üzerine izin verilmesi OHAL dönemlerinde de aynı şekilde olmaktadır. (KHK ile farklı bir düzenleme yapılmadıkça)

Öte yandan,” izin verilebilir” şeklinde hüküm içeren hallerde ise amirin takdiri ya da genel bir düzenleme ile aylıksız izin kullanımına süre sınırlaması, kullandırmama veya erteleme getirilebilir.

Örneğin;

-Refakat izini kullanımı sonrası 18 aya kadar aylıksız izin talebi üzerine izin verilmeyebilir.

-Doğum yapan memura doğum sonrası mazeret izni bitiminden itibaren talep 24 ay süreli aylıksız izin talep etmesi durumunda bu izin verilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir