Memur maaşında hangi tarih dönüm noktası?

Devlet memurlarının işe giriş tarihlerinin 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası olma durumuna göre, maaş hesaplama şekilleri farklı olduğundan aldıkları net maaş miktarları da farklı olmaktadır.

1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası göreve başlama durumlarına göre Devlet memurları arasında maaş farklılığı olmasının nedeni; emekli keseneği (sosyal güvenlik primleri) hesaplama şekil ve oranlarının aynı olmamasından kaynaklanmaktadır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının emekli keseneklerinin hesaplanması ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayan Devlet memurlarının maaşlarından kesilecek sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinin hesaplanması aynı şekilde olmamaktadır.

Bu itibarla, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ve sonra Devlet memuriyetine girenlerin aylık net ücretleri arasında farklılık bulunmakla birlikte, farkın miktarı memurların hizmet sınıfı, unvanı, kadro/aylık derecesi gibi hususlara bağlı olarak değişmektedir.

1 Ekim 2008 öncesi başlayanlara ilişkin uygulama

1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan Devlet memurlarının emekli keseneklerinin belirlenmesinde esas alınan matrah hesabına dahil unsurlar şunlardır:

*Gösterge (emekli müktesebine esas gösterge) Aylığı

*Taban Aylık

*Ek Gösterge Aylığı

*Kıdem Aylığı

*En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Ek göstergeye bağlı oran/100

Bu unsurların ilgili memur hakkında geçerli olanlarının aylık tutarı toplamı, memurun emekli keseneği matrahını oluşturmaktadır.

Belirlenen emekli keseneği matrahı üzerinden %16 oranında kişi karşılığı kesintisi yapılmaktadır.

1 Ekim 2008 sonrası başlayanlara ilişkin uygulama

Daha önce T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmayanlardan, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete girenlerin, sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinin belirlenmesinde esas alınan gelir matrahı hesabına dahil unsurlar şunlardır:

*Gösterge (kazanılmış hak aylığına esas gösterge) Aylığı

*Taban Aylık

*Ek Gösterge Aylığı

*Kıdem Aylığı

*Makam Tazminatı

*Temsil (Görev) Tazminatı

*Tazminat (özel hizmet tazminatı ve bu tazminat yerine ödenen tazminatlar)

Bu unsurların ilgili memur hakkında geçerli olanlarının aylık tutarı toplamı, memurun prime esas matrahını oluşturmaktadır.

Belirlenen prime esas matrah üzerinden; %9 oranında sigorta primi ve %5 oranında da genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam %14 oranında kişi kesintisi yapılmaktadır.

(memurunyeri.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir