Kamu çalışanları hangi pasaportları alabilir?

5682 sayılı Pasaport Kanununa göre, Türk vatandaşları için; diplomatik pasaport, hususi damgalı pasaport, hizmet damgalı pasaport ile umuma mahsus pasaport (tek veya ortak) verilebiliyor. Kamu görevlileri de durumlarına göre, bu pasaportların bazılarını kullanma hakkına sahip olabiliyor.

Yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport)

Kadro derecesi bakımından 1, 2 ve 3 üncü derecelerde bulunan veya bu derecelerdeki kadrolar karşılı gösterilerek sözleşmeli çalıştırılan ya da emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan kamu görevlileri ile birinci derece kadroda emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına verilir. Ayrıca, TBMM eski üyeleri ile eski bakanlar, il ve ilçe belediye başkanları (görevleri süresince) bu tür pasaport kullanabilir.

Öte yandan, BDDK ve TMSF üyeleri için, emekli sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin ilk üç dereceden kesilmesi şartı aranmaz.

Yeşil pasaport kullanma hakkına hak kazanmış olan kamu görevlileri, görevlerinden ayrıldıklarında da bu tür pasaport alabilirler.

Diplomatik pasaport (kırmızı pasaport)

Geçici görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahat için veya azami iki sene için, sürekli görevle gidenlere de Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilen diplomatik pasaporttan; TBMM üyeleri, bakanlar, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı, orgeneraller, oramiraller, eski cumhurbaşkanları, TBMM eski başkanları, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanı, valiler, büyükşehir belediye başkanları, büyükelçi unvanını almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensupları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, TİKA Başkanı ve bu Başkanlığın yurtdışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenler, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirler, ataşeler ve muavinleri, din hizmetleri koordinatörleri, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenler ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenler, siyasi kuryeler yararlanır.

Diplomatik pasaport kullanma hakkı olan kamu görevlileri, bu tür pasaportun verilmesini gerektiren görevler dışındaki bir nedenle yabancı ülkelere gidişlerinde yeşil pasaport kullanırlar.

Hizmet damgalı pasaport (gri pasaport)

Kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kamu görevlilerine, resmi görev ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında Hizmet Damgalı Pasaport verilir.

Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Kızılay tarafından görevlendirilenlere de bu tür pasaport verilir.

Umuma mahsus pasaport (lacivert pasaport)

Yeşil pasaport alma hakkı bulunmayan kamu görevlileri, gri pasaport kullanmalarını gerektiren görevler dışında, kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittiklerinde lacivert pasaport alabilirler.

Kamu görevlisi olmayıp ve kırmızı, yeşil, gri pasaport türlerinden herhangi birini kullanma hakkına sahip olmayan vatandaşlar da yurt dışına çıkış ve ülkeye giriş için lacivert pasaport kullanabilirler.

kaynak:memurunyeri.com

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.