Gözaltına Alınan veya Tutuklanan Memurun Ücret ve İzin Hakkı

Herhangi bir sebeple gözaltına alınan veya tutuklanan Devlet memurlarının memuriyete ilişkin hakları, gözaltı ve tutukluluk süresince korunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurun, bu süre içinde aylığının üçte ikisini alacağını ve sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam edeceğini hükme bağlamıştır.

Memurun, gözaltı ve/veya tutukluluk süresine ilişkin aylık ücret ve yıllık izin hakları şöyle olur.

Aylık ücret

Gözaltına alınma veya tutuklanma sebebiyle göreve devam edemeyen Devlet memurları, gözaltı ve/veya tutukluluk süresince aylıklarının sadece bir kısmını alabilmektedirler.

Devlet memurlarına, gözaltı ve/veya tutukluluk süresince aylık ücretlerinin 2/3’ü ödenir.

Kesilen 1/3’lük kısım ise, memur hakkında yapılacak yargılama sonunda;

-Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilmesi,

-Hükümden evvel memur hakkındaki kovuşturmanın genel af ile kalkması,

-Memurluğa engel olmayacak bir ceza alması ve bu cezanın ertelenmesi

hallerinde, memura topluca ödenir.

Yıllık izin

657 sayılı Kanuna göre, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlar, Devlet Memurları Kanununda öngörülen sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam etmektedirler.

Öte yandan, tutuklanan veya gözaltına alınan memurların kadroları ile olan ilişkileri devam etmekte ve yeniden görevlerine başlatılmaları durumunda, görevden uzakta geçirdikleri süreler kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, gözaltı ve/veya tutukluluk nedeniyle görevinden uzak kalan memur, bu hallere son verilerek görevine dönmesi durumunda, memuriyetten uzakta hiç kalmamış gibi yıllık izinlerini kullanabilecektir. Ancak, cari yıl ile bir önceki yıl dışındaki yıllara ait kullanılmamış yıllık izinleri ise kullanamayacaktır.

kaynak:memurunyeri.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir