Mahkeme memurun gün içinde kullandığı mazeret izinlerinin yıllık izinden düşülemeyeceğine hükmetti.

ÇALIŞANLAR.NET-657 sayılı kanuna bağlı Maliye Bakanlığında görev yapan  bir memur, amirinin bilgisi ve izni doğrultusunda 2011 yılında kullanmış olduğu saatlik mazeret izinlerinin, yıllık izinlerinden mahsup edilmesi üzerine, bu işlemin iptali için dava açmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesinde görülen davada, mahkeme memurun istemini haklı bularak dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16.01.2013 tarih, 2012/967 E. ve 2013/47 K. sayılı kararında; memurun 2011 yılı içerisinde kullandığı saatlik mazeret izinlerinin hesaplandığında 10 güne tekabül ettiği ve bu sürenin 657 sayılı yasanın 104/C maddesi kapsamında değerlendirilerek, bir yılda 10 güne kadar verilen mazeret izninden düşülmesi gerektiği, yıllık izinlerinden düşülmesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Bilindiği üzere, uygulamada saatlik izin veya yarım gün izin kullanımı ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararında da belirtildiği üzere, 657 sayılı yasanın 104/C maddesi kapsamında kullanılan mazeret izinlerinin ancak 10 günden fazlası memurun yıllık izninden düşülecektir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir