Kamu çalışanlarının emeklilik yaş hadlerine topluca bakış

Devlet memurlarının azami çalışabilecekleri yaş konusu 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda ele alınmıştır.

Buna göre kamu çalışanları için tek bir emeklilikte yaş haddi yoktur. Meslek gruplarına göre emeklilik yaş hadleri farklılık göstermektedir.

Genel olarak “İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir.” Ancak bazı özel  meslek grupları için emeklilik yaş hadleri farklı olduğu için, bu farklılıkları topluca aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Meslek Grubu

Emeklilik Yaş Haddi

Üniversite öğretim üyeleri

67

Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler

41

Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar

46

Binbaşılar

52

Yarbaylar

55

Albaylar

60

Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller

62

Kor ve organeraller ve amiraller

65

Mareşal ve büyük amiraller

68

6, 7 ve 8inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri

hastabakıcı hemşireler

55

Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar

60

Gedikli subaylar

52

Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar)

43

Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar

46

Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar)

49

Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar)

55

Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri

60

Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri

58

Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları

56

Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurları

55

Gümrük Muhafaza Memurları

55

Gümrük Muhafaza Kısım Amirleri

60

Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları

55

Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan:

1. Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşavir Başyardımcısı,

Müşavir, Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi, Başmüşavir

60

2. Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1 inci Sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir

58

3. 1 inci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 1 inci Sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1 inci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir,

Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı

56

4. 2 nci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 2 nci Sınıf Uzman, Hukuk Müşavir 2 nci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı

54

5. Diğer kadrodakiler

52

Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri

67 yaşını doldurdukları tarih

Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde;

I – Subaylardan;

1 – Yarbay ve daha aşağı rütbelerdeki yardımcı sınıf subaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla yukarıda gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

2 – Muharip sınıf subaylar yukarıda gösterilen yaşlara kadar,

3 – 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı kanunda belirtilen yaşlara kadar,

II – Astsubaylardan;

1 – Yardımcı sınıf astsubaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla yukarıda gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

2 – Muharip sınıf astsubaylar yukarıda gösterilen yaşlara kadar, sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler.

Gümrük Muhafaza mensupları ile Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcılarının vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca; Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurların yaş hadleri de atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle beş yıl uzatılabilir.

  • 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 105. Maddesine göre 18 yaşını doldurduktan sonra yaş tashihi yapmak suretiyle yaşını küçültmüş veya büyütmüş olanların düzeltilmiş yaşları Emekli işlemlerinde esas alınmaz.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.