Hangi derece ve kademede maaş daha çok artar

Devlet memurları ilk hizmete girişte, çalışacakları sınıfa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.Maddesi uyarınca, bitirdikleri okula göre bir derece ve kademeden giriş yaparlar.

Daha sonra çalıştıkları yıllar ilerdedikçe ya da bitirdikleri okullardaki değişime göre her yıl 1 kademe, dört yılda bir de,  1 derece alırlar.

Devlet memurlarının aldıkları bu derece ve kademeler, maaşlarında da bir takım artışlara neden olur. Ancak bazı derecelerin bazı kademelerinde memurların maaşlarında daha fazla artış meydana gelmektedir.

Bazı sınıflar için, örnekle durumu açıklamaya çalışalım:

Memur ve hizmetli kadrosunda çalışanlar için 7/1 ve  4/1 derece / kademeleri maaşlarının daha çok artması için önemli iken; memurlar için 3/1 ve 2/1 derece/kademelerinde de maaşları daha yüksek oranda artmaya devam edecektir. Arada kalan derece ve kadrolarda maaş artış oranları nisbeten daha düşük kalacaktır.

Öğretmenler için ise maaşları, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1, 4/1, 3/1, 2/1,  ve 1/1 derece/kademelerinde, diğer derece ve kademelere göre nisbeten daha yüksek oranda artacaktır.

Hemşireler için memurlardan farıklı olarak,  6/1 ve   1/1 derece ve kademelerde de maaşları nisbeten daha yüksek artacaktır.

Mühendisler için durum biraz daha farklılık göstermektedir. Mühendislerin maaşları, 6., 5., 4. ve 2. derecelerin başında nisbeten daha fazla artarken 1. derecenin başında azalmaktadır.

Örnek olaması bakımından VHKİ için derece/kademe yükselmesine göre maaş artış oranları aşağıya çıkarılmıştır.

D/K      Artış Oranı(Bir önceki dereceye göre)

1/4            %0,9

2/3           %5

3/3            %1

4/3           %8,3

5/3            %-1,3

6/3            %0,35

7/3           %2,5

8/3            %0,1

9/3            %0,2

9/1             —

Görüleceği üzere VHKİ unvanıyla çalışanların 7, 4 ve 2. dereceye yükselmelerde nisbeten maaşları daha yüksek oranda artmaktadır.

Ayrıca, 9/1’inden 1/4’üne kadar yükselme serüveninde, VHKİ’nin maaşında, derece/kademe yükselmesine bağlı olarak yaklaşık olarak %18,26’lık bir yükseliş meydana gelecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir