Vekaleten görev yapanlara aylık ödenir mi?

Bazı durumlarda verilir bazı durumlarda verilmez. Konu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.Maddesinde düzenlenmiştir.

Memurların

 • kanuni izin,
 • geçici görev,
 • disiplin cezası uygulaması veya
 • görevden uzaklaştırma

nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine

 1. kurum içinden veya
 2. diğer kurumlardan veya
 3. açıktan

vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Ancak, atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

Bunun yanında

 • ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç),
 • tabiplik,
 • diş tabipliği,
 • eczacılık,
 • köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik,
 • mühendis ve mimarlık,
 • veterinerlik,
 • vaizlik,
 • Kur’an kursu öğreticiliği,
 • imam-hatiplik ve
 • müezzin-kayyımlığa

ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.

Öte yandan 90.Maddeye göre devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir