4/B’li sağlıkçılara becayiş ayarı!

Sağlık Bakanlığı binlerce sağlık çalışanın yüzünü güldürecek bir uygulamaya imza attı ve 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine dair yönergede değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklikte, becayiş uygulamasına sınırlama getirildi.

Önceki değişiklikte, 4/B’li personel, “aynı bölge” şartı olmaksızın iller arası becayiş yapabilmekteydi. Yeni düzenlemede “aynı bölge” sınırlaması getirilmiştir.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenlemede,madde metnine eklenen ifade gereğince, iller arası becayiş talebinde bulunacak 4/B’li personelin aynı hizmet bölgesi içinde olması şartı aranacak.

Karşılıklı yer değişikliği

Madde 6- (Değişik madde: 23/03/2010 tarihli ve 96201 sayılı Bakan Onayı)

(1) (Değişik ibare: 15/10/2012 tarihli ve 24425 sayılı Bakan Onayı) Aynı unvan ve hizmet niteliklerine sahip pozisyonda çalışan personelin il içi veya aynı hizmet bölgesindeki il’ler arası karşılıklı yer değişikliği;

a) Pozisyonlarının vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları,

b) Görev yaptıkları yerin İl Komisyonu’na, karşılıklı yer değişikliği yapacakları personelin açık kimliği ve görev yerini de belirterek üstleri vasıtasıyla yazılı talepte bulunmaları,

kaydıyla yapılabilir.

(2) Fiilen bir yıllık çalışma süresinin hesabında, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinler ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılır.

(3) İl içi karşılıklı yer değişikliği talepleri İl Komisyonu tarafından, il’ler arası karşılıklı yer değişikliği talepleri ise ilgili il Komisyonları arasında koordinasyon sağlanarak, karara bağlanır. Karşılıklı yer değişikliği uygun olanların görev yerlerine ilgili komisyonlarca bilgi verilir.

(4) Karşılıklı yer değişikliğine ilişkin görevden ayrılış ve göreve başlayış işlemleri, Müdürlüklerce eş zamanlı olarak İKYS üzerinden gerçekleştirilir. Bu şekilde görev yeri değişen personel ile yeniden sözleşme imzalanarak takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa bilgi verilir.

(5) İl içinde karşılıklı yer değişikliği gerçekleşen personel, bir yıl geçmedikçe yeniden il içinde karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir