Uyarma ve Kınamada, Danıştay’a temyize gidilemeyecek

Danıştay’da 15 daire bulunmaktadır. Her dairenin baktığı dava çeşidi de farklıdır. Bu nedenle Danıştay dairelerine ihtisas dairesi denmektedir. İhtisas daireleri, bir konuda uzmanlaştığı için daha nitelikli karar verebilmektedir. Ancak 3. yargı paketiyle, uyarma ve kınamaya ilişkin idare mahkemesi kararlarına itirazda, Danıştay temyiz yeri olmaktan çıkarılmıştır.

Anayasa değişikliğinden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikle uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açılmıştı. Ancak, yapılan değişiklikten sonra Danıştay’ın iş yükü oldukça artmış ve dosyaların sonuçlandırılması oldukça zaman almaya başlamıştı. Bu duruma karşı aranan çözüm yargı paketinden çıktı.

Artan iş yüküne çözüm yeni yargı paketi ile geldi ve 2577 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yapılan bir değişiklikle ilk derece mahkemelerince verilen uyarma ve kınama cezalarına temyiz yolu kaldırılarak sadece Bölge İdare Mahkemelerine itiraz yolu getirildi.

6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un 61 inci maddesiyle uyarma ve kınama cezalarına karşı ilk derece mahkemelerince verilen kararlara karşı sadece Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceğinden, Danıştay’a temyiz yolu kapatılmış oldu.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir