Memurlar da artık bilirkişi olabilecek!

Devlet memurları, amirinin iznine başvurmadan, mahkemelerde bilirkişi olarak görev alabilecek.

Bu memurların ücretli olarak 2. bir görev yapabileceği anlamına geliyor.

Devlet memurlarının bilirkişi olabileceği konusunda, Devlet Personel Başkanlığı görüş bildirdi.

Bugüne kadar ikinci görev yasağı olan memurlar, Devlet Personel Başkanlığı görüşü doğrultusunda bilirkişi olabilmek için başvuruda bulunabilecekler.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 87. maddesinde ikinci görev yasağından bilirkişiler için belirlenen ücretin ödenmesi hüküm altına alındı.

Hal böyle olunca, memurlar amirinden izin almadan bilirkişi olmak için ilgili kurumlara başvurabilecek.

Memurlar, resmi olarak bir izin talebi yok ama isteyen sözlü olarak bu konuda yöneticilerini bilgilendirebilir.

Öte yandan, 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 64. maddesi ile 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bölge Adliye Mahkemesi İl İdari Yargı İlk derece Mahkemesi adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmeliğin ikinci maddesi gereğince bilirkişi listeleri oluşturuluyor. Listeler Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından düzenleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir