Devlet memurlarının becayişi hakkında bilinmesi gerekenler

Becayişin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki adı “karşılığı karşılıklı yer değiştirme”dir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun karşılıklı olarak yer değiştirmeyi düzenleyen 73’üncü maddesinde; ‘Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.

Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.’ hükmüne yer verilmiştir.

Kanun metninde “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları” dediği için, farklı kurumlarda çalışan personel arasında becayiş mümkün değildir.

Dolayısıyla bir kurumun farklı birimlerinde çalışan aynı statüdeki memurları becayiş yapabilir. Mesela, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi dairelerinden İstanbul Vergi Dairesi’nde çalışan GİH sınıfındaki bir memur, yine kendisi gibi aynı statüde çalışan Ankara Vergi Dairesi’ndeki memur ile amirlerinin uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Öte yandan, birbirinden bağımsız olan üniversiteler ve belediyeler gibi kurumlarda çalışanlar aralarında becayiş yapamamaktadırlar.

Aday memurların, ya da şefle memurun karşılıklı olarak yer değiştirmesi mümkündür.

Zorunlu hizmetteki memurun becayiş yapabilmesi için gideceği yerin de zorunlu hizmet kapsamında olması gerekmektedir.

Becayişte belirli bir dönem var mıdır?

657 sayılı Kanunda becayiş için bir dönem öngörülmediği için yılın her ayında becayiş yapılabilir.

Kurumlar arası becayişe imkan verecek düzenleme yapılabilir mi?

Kamuda çalışan personelin nakil sıkıntısını giderecek en önemli iyileştirme kurumlar arası becayişe imkan verecek kanuni düzenleme yapılmasıdır. Böyle bir imkanın olması halinde taşra teşkilatı olmayıp da eş durumu nedeniyle nakil yapamayan bir çok personelin sıkıntısı ortadan kalkacaktır. Becayiş kararı atamaya yetkili amirlerin takdirinde olduğu için hiçbir sıkıntı da çıkmayacaktır ve personelin yaşamak zorunda olduğu büyük bir sıkıntı ortadan kalkacaktır. Kurumlar arası becayişe imkan tanınması halinde bu işin Devlet Personel Başkanlığının koordinasyonunda yapılması en doğru yol olacaktır. Önemli olan husus kriterlerin sağlam belirlenmesidir. Ümit ederiz ki hiçbir maliyeti olmayan böyle bir düzenlemeye imza atılır. Bizden önermesi, memur sendikalarından takibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir