Çalışan annelerin sosyal hakları nelerdir?

Bu dosyamızda kamuda çalışan annelerin haklarını irdeleyeceğiz. Kamuda çalışan annelerin süt izni, doğum izni gibi bazı sosyal hakları bulunmaktadır.

Öncelik kamuda çalışan annenin doğum yapmasıyla ilgili kazandığı izin haklarına ve bu izinin kullanım şartlarına bakalım:

İzin Türü

Süresi

Kullanım Şartları

Analık İzni

16 Hafta

(Tek çocuklu gebeliklerde)

1-Analık izninin 8 haftası doğumdan önce 8 haftası doğumdan sonra kullanılır.

2-Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

3-Doktor raporuyla belgelemek şartıyla, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Doğum öncesi kullanmadığı izin hakkını doğum sonrasında kullanır

4-Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

5-Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

18 Hafta

(Çoklu gebeliklerde)

Süt İzni

Günde 3 Saat

(analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı aylık süre için)

1-Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

2-Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Günde 1,5 Saat

(analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı aylık süre için)

Aylıksız Analık-Babalık İzni

24 Aya Kadar

Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

Babalık İzni

10 Gün

1- Memura, eşinin doğum yapması hâlinde verilir.

2-Talep ederse kullanabilir. Talep etmezse bu izin hakkı düşer.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir ve gece nöbetlerinde çalıştırılmaz.

Süt izninin haftalık yada aylık olarak kullandırılması yasaya aykırıdır. Bu iznin günlük olarak kullanılması gerekir. Süt izninin günün hangi saatinde kullanılacağına çalışan kendisi karar verebilir.

Kamu çalışanları emzirme ödeneği alabilir mi?

İş kanununa göre çalışanlar alabilirler, fakat memur olarak çalışanlar bu ödenenekten faydalanamaz.l

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 16 ncı maddesinde şu hüküm bulunmaktadır:

“Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilir”

Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde, 5510 sayılı Kanunda yer alan kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümlerin kamu görevlileri hakkında (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara) uygulanmayacağı belirlenmiştir.

Bu nedenle emzirme ödeneğinden memurlar yararlanamayacaktır. Bu yararlanamama durumu, hem 1 Ekim 2008’den önce hem de 1 Ekim 2008’den sonra memur olanlar için söz konusudur.

Çalışanlar.Net


Not:Özel sektörde çalışan annelerin haklarını önümüzdeki günlerde ele alacağız. Bizi takip edin.

 

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.