Basit usule tabi olmanın özel ve genel şartlarını belirleyen had ve tutarlar

Basit usule tabi olmanın özel ve genel şartlarını belirleyen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir. Bir mükellefin basit usulde ticari kazanç mükellefiyeti açtırabilmesi için işlemlerinin bu had ve tutarlar dahilinde olması gerekir.

Tabloyu göremiyorsanız TIKLAYINIZ... 

 
Basit usule tabi olmanın özel ve genel şartlarını belirleyen had ve tutarlar
Basit Usule Tabi olmasını özel şartlarını beliryeleyen hadler Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları belli bir tutarı aşarsa basit usulden yararlanamazlar. Bu tutar: 2013 2014 2015 2016 2017 2018
75000 77000 84000 88000 90.000 100.000
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık satışları belli bir tutarı aşarsa basit usulden yararlanamazlar. Bu tutar: 110000 110000 120000 126000 130.000 148.000
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatları belli bir tutarı aşarsa basit usulden yararlanamazlar. Bu gayri safi iş hasılatları tutarları: 37000 38000 40000 42000 43.000 49.000
Yukarıda bahsesilen işlerin birlikte yapılması halinde, basit usulden yararlanabilmeleri için, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının belli tutarı aşmaması gerekir. Bu miktar: 75000 77000 84000 88000 90.000 100.000
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Kira ile ilgili hadler Büyükşehir belediye sınırları içinde;
İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli,
kiralanmış olması halinde yıllık kira bedelinin toplamının belli bir tutarın altında olması gerekir. Bu turar:
5300 5500 6000 6300 6.500 7.400
Diğer yerlerde;
İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli,
kiralanmış olması halinde yıllık kira bedelinin toplamının belli bir tutarın altında olması gerekir. Bu turar:
3700 3800 4000 4200 4.300 4.900

 

Not:Bilgi amaçlıdır. Olabilecek maddi hatalardan sitemiz sorumlu değildir.