Basit usul mükellefler için kazanç indirimi tutarı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendi uyarınca basit usule tabi mükellefler için aşağıdaki tabloda belirtilen miktarda kazanç indirimi uygulanmaktadır.

Basit usul kazanç indirim tutarı:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2019      11.000

2018      9.000

2017      8.000