Kurum içi gelir uzmanlığı sınavı nasıl uygulacak?

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Maliye Bakanlığı personeli tarafından uzun süredir beklenen haberi verdi.

Bakan Ağbal açıklamasında, Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personel için kurum içi uzmanlık sınavı açacaklarını belirtti.

Maliye Bakanı Ağbal, "Bunun için gereken kanun tasarı taslağını Başbakanlığa gönderdik. Taslağımızın yasalaşması halinde sınavı en kısa sürede yapacağız." şeklinde twit attı.

Bakan Ağbal twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personelimiz için kurum içi uzmanlık sınavı açıyoruz.

Bunun için gereken Kanun Tasarı Taslağını Başbakanlığa gönderdik. Taslağımızın yasalaşması halinde sınavı en kısa sürede yapacağız.

Bu sınava, sınavın yapılacağı tarih itibarıyla Kurumda en az 3 yıl görev yapan arkadaşlarımız katılabilecek.

Sınavda başarılı olanlar Bakanlıkta defterdarlık uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığında ise gelir uzmanı kadrolarına atanacak.”

Sınav Nasıl Uygulanacak?

Yasal düzenlemelere istinaden, Maliye Bakanlığında Gelir İdaresi Başkanlığı personeline yönelik olarak geçmiş yıllarda dört defa yapılan kurum içi uzmanlık sınavının bir benzerinin Bakanlığın diğer birimlerini de kapsayacak şekilde yeniden yapılması gündemde.

Hazırlanan taslağın yasalaşması durumunda, kurum içi sınavın yapılacağı tarih itibariyle Kurumda en az 3 yıllık görev süresi bulunan personel bu sınava girebilecek ve sınavda başarılı olan Bakanlık personeli Defterdarlık Uzmanı kadrolarına, Gelir İdaresi Başkanlığı personeli ise Gelir Uzmanı kadrolarına atanacak. Ayrıca, daha önce sadece Gelir İdaresi Başkanlığı personeli için açılan kurum içi uzmanlık sınavları, bu defa Bakanlık merkez ve taşra personelini de kapsayacak şekilde yapılmış olacak.

**16/05/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5345 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve son üç yılda Bakanlıkta olumlu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl içinde açılacak özel sınavlardan en fazla üçüne girme hakkına sahiptir. Bu sınavı kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar.“ hükmü uyarınca 2006, 2007 ve 2010 yıllarında olmak üzere 3 defa sınav yapıldı.

**25/02/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde yer alan; “Gelir idaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında en az üç yıl görev yapan (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dâhil)ve son üç yılda olumlu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa Atananlar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gelir idaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğindeki Şartları taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde açılacak özel sınava girme hakkına sahiptir. Bu sınavı kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar. Sınava ilişkin usul ve esaslar Gelir idaresi Başkanlığınca belirlenir.” hükmü uyarınca 2012 yılında 1 defa sınav yapıldı.

Bu düzenlemelere istinaden açılan kurum içi Gelir Uzmanlığı Özel Sınavlarına toplam 29.464 personel başvurmuş ve bunların toplam 15.620’si Gelir Uzmanı kadrosuna atanmıştı.

Kurum içi gelir uzmanlığı özel sınavı açılmasına imkan veren 5345 ve 6111 sayılı Kanunların ilgili hükümlerinin geçerlilik süresi dolduğundan, yeniden benzer bir sınavın açılabilmesi ancak bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde mümkün olabilecek.

Başbakanlığa gönderildiği söylenen kanun tasarısı taslağının kanun haline geleceği tarih ve içereceği hükümlere göre, yapılacak kurum içi uzmanlık (gelir uzmanı ve defterdarlık uzmanı) sınavı şekillenmiş olacak.