En az üç ay görev yapmış vekil Kur’an kursu öğreticiler kadroya alınıyor.

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Günlerdir beklenen torba kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6495 Sayılı Kanun ile 633 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenerek, 30/6/2013 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında vekil Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta olanlar ile 4/5/2005 ile 30/6/2013 tarihleri arasında en az üç ay süreyle Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında vekil Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapmış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren(2 Ağustos 2013  CUMA) üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla Başkanlık tarafından Kur’an kursu öğreticisi kadrosuna atanabileceklerdir.

Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılmayacaktır.

Vekil Kur’an kursu öğreticilerinden kimler kadroya atanacak?
  • Halihazırda görev yapmakta olanlar ile
  • 4/5/2005 ile 30/6/2013 tarihleri arasında en az üç ay süreyle Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında vekil Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapmış olanlar

Kadroya geçirilecek personelin yeterlik belgesine sahip olması ve kadroya geçme konusunda başvuru yapması gerekmektedir.