Kadroya alınacak 100 bin sözleşmeli personel adaylığa tabi olacak mı

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Memur kadrosuna atanacak yaklaşık 100 bin sözleşmeli personel hakkında aday memurlar için uygulanan hükümler uygulanır mı?
Daha önce bu köşeden aday memurluk statüsünün sıkıntılarını dile getirmiş ve çözüm önerilerini sunmuştuk. Bu bağlamda Meclis tarafından kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince memur kadrosuna geçirilecek olanların aday memurluk statüsüne tabi olup olmayacakları hususu oldukça önem arz etmektedir.
Daha önce yürürlüğe giren 632 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince memur olarak atananlar hakkında aday memurluk statüsü uygulanmamıştır. Bu nedenle Meclis tarafından kabul edilen kanun gereğince sözleşmeli pozisyondan memur kadrosuna atanacaklar hakkında da aday memurluk hükümlerinin uygulanmayacağını düşünüyoruz.
Bu ve benzeri birçok konunun açıklığa kavuşturulması için daha önce 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Rehber çıkarıldığı gibi yine uygulamaya ışık tutacak ve muhtemel soruları ortadan kaldıracak bir rehber çıkarılacağını düşünüyoruz. Şimdiden ataması yapılacak olanlara hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Ben de sözleşmeliyim, memur kadrosuna geçebilir miyim?
4 Haziran 2011'te kadroya geçişte ben dilekçe vermemiştim ve hakkımdan feragat etmiştim. İlerde kurum değiştiririm düşüncesiyle başka kuruma da geçemedim şimdi yasal düzenleme ile kadroya geçebilir miyim?
Meclis tarafından kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 657 sayılı Kanun'a geçici 41'inci madde eklenerek sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçişlerine imkân sağlanmıştır.
Kabul edilen kanuna göre, 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle sizin 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin B fıkrası gereğince sözleşmeli personel olmanız yeterlidir.
Bu bağlamda 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan sözleşmeli personelden 48'inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nca müştereken belirlenen memur kadrolarına atanabileceklerdir.
Sonuç olarak sizin daha önce yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den yararlanmayarak memur kadrosuna geçiş yapmamanız sizin açınızdan bir olumsuzluk doğurmayacak ve müracaatınız olması halinde de şartları taşıyor olmanız kaydıyla memur kadrosuna geçişiniz yapılacaktır.
KPSS yerleştirmesi sonucu başa gelebilecek muhtemel olumsuzluklar
Aday yerleştiği kuruma belgeleri verip işe başlamaz ise ne olur? Başlığı altında 'Kişi göreve başlamadığı sürece memur statüsüne giremez' yazıyor bu durumdaki kişiye uygulanan yaptırım, sadece 1 yıl bekleme süresi midir? Yani kişi aday memurluk görevinden de 'istifa' etmiş de sayılır mı? 'Bir memur 2 defadan fazla istifa edemez' kuralına göre 1 istifa hakkını kullanmış olur mu bu atama onayını alıp; lakin kuruma hiç gitmeyen kişi ...Net bir yanıt çıkaramadım. A. ORAL
ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme sonrasında aday iki tercihle karşı karşıya kalacaktır. Ya yerleştirmesinin yapıldığı kamu kurumuna başvurarak atama işlemlerini başlatacaktır. Ya da hiç başvuru yapmayarak hareketsiz kalacaktır veya istenen evrakı teslim edip ataması çıktığı halde göreve başlamayacaktır. Belirtilen durumların tamamının sonuçları adayın geleceği açısından farklı olabilmektedir. Buna göre;

Yeni Şafak Yazarı Ahmet ÜNLÜ'nün köşe yazısından alınmıştır. Yazının tamamı için Tıklayın

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-1485305192181350", enable_page_level_ads: true });