2016 ve 2017 yılları için en düşük emekli memur maaşı

Çalışanlar.Net-1.10.2008 tarihinden önce emekli sandığına tabi bir işe girmiş olan Devlet memurlarından emekli olanlar için bağlanacak emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının alt sınırı, 14 üncü derecesinin 2 nci kademesi ve 30 fiili hizmet yılı esas alınarak belirlenmektedir.

Bu şekilde hesaplanan tutar, en düşük emekli aylığı olarak kabul edilmekte ve aylıkları bu tutarın altında olanlar için de, belirlenen en düşük emekli aylığı tutarında ödeme yapılmaktadır.

EN DÜŞÜK  EMEKLİ MEMUR MAAŞI (2015-2017)*
Maaş 2015 Temmuz Eylül 2015 Eylül Aralık 2016 Ocak Temmuz 2016 Temmuz Aralık 2017 Ocak Temmuz 2017 Temmuz Aralık
En Düşük Emekli Maaşı*** 1.415,24 TL 1.513,74 TL 1.604,57 TL 1.684,79 TL 1.735,34 TL 1.804,75 TL