Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine % 50 zam yapılacak

Administrator 15 Mart 2015 3283 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine % 50 zam yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan Başbakan Davutoğlu, "Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapıyoruz.

Sağlık çalışanları döner sermaye ek ödeme usul ve esasları yeniden belirlendi.

Administrator 29 Kasım 2014 3529 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personele, çeşitli unsurlar esas alınmak suretiyle yapılan döner sermaye ek ödemesinin oran, usul ve esasları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”;

Sağlık alanında ön lisans diploması sahibi olanlara lisans tamamlama imkanı

Administrator 28 Kasım 2014 3000 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

6569 sayılı "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birlikte sağlık alanında ön lisans diploması sahibi olanlara lisans tamamlama imkanı getirildi.

6569 sayılı Kanun hükmüne göre lisans tamamlama hakkının kullanılmasında şu esaslar geçerli olacak:

Hekimler arası maaş adaletsizliği hastaları vuruyor

Administrator 06 Eylül 2014 3411 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Tür­ki­ye­’de dok­tor­lar ara­sın­da­ki ge­lir eşit­siz­li­ği şa­şır­tı­cı bo­yut­la­ra yük­sel­di. Mev­cut du­rum­da üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de ça­lı­şan pro­fe­sör, ye­ni me­zun pra­tis­yen ai­le he­ki­min­den or­ta­la­ma 3 bin li­ra­ya az ka­za­nı­yor.

Sağlık Bakanlığı'ndan "Araştırmacı" unvanlı personelin ek ödemeleri hakkında resmi yazı

Administrator 06 Haziran 2014 2516 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Araştırmacı unvanlı personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" başlıklı kısmının l/ğ sırasında öngörülen %165 ek ödeme oranı esas alınarak damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle kadrosunun bulunduğu yerin döner sermaye bütçesinden ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Raporlu sağlık çalışanlarına fazladan nöbet yazılamayacak

Administrator 12 Mart 2014 2820 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Devlet bakımevinde çalışan bir hemşirenin yargı mücadelesi, hastalık nedeniyle rapor alan sağlık çalışanlarına fazladan nöbet yazılmasının önüne geçecek bir kararla sonuçlandı.

Aile hekimlerine 7/24 nöbet geliyor

Administrator 01 Şubat 2014 2183 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tartışmaya neden olan “Aile hekimlerine nöbet uygulamasına” ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Müezzinoğlu, ilk etapta nöbetin gece 22.00’ye kadar, fiziki koşullar geliştirildikten sonra da 24 saat esasına göre uygulanacağını, bu merkezlerin cumartesi-pazar da açık olacağını söyledi.