Düzenleme yapılmazsa asgari ücret Ekim/2016'da düşecek

Türkiye'de artan oranlı bir vergi sistemi uygulandığı için, daha çok kazanandan daha yüksek oranda vergi kesilmektedir. Bunun istisnasını kurumlar vergisi mükellefleri ile bazı durumlarda menkul sermaye iradı elde eden mükellefler oluşturmaktadır. 

Asgari ücretlinin de elde ettiği kazanç, bu yılın sonuna doğru, bir üst vergi dilime girecek olması nedeniyle, ödenen net miktarda azalış meydana gelecektir.

2016 yılı için, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz bir asgari ücretliye ödenecek aylık brüt ücret tutarı 1.647,00 TL(net 1.300,98 TL) olarak belirlenmiştir.  

Brüt asgari ücret üzerinden %15 oranında gelir vergisi kesildiğinde, asgari ücretin aylık net tutarı 1.300,98 TL olmaktadır. Ancak,yukarıda bahsedilen nedenle, gelir vergisi matrahının yıl içinde her ay artmakta olması, yılın son aylarında asgari ücret üzerinden kesilecek gelir vergisinin %20 oranında olması sonucunu doğuracak. Bu durum ise, asgari ücretin aylık net miktarını azaltacak.

Gelir Vergisi Kanunu gereği, her yıl yeniden belirlenen gelir vergisi tarifesine göre, 2016 yılı gelir vergisi tarifesinde, ücretlilerin gelir vergisi matrahı 12.600,00 TL oluncaya kadar aylık gelirlerinden %15 oranında , matrahın 12.600,00 TL’yi aşması durumunda ise aylık gelirlerinden %20 oranında gelir vergisi kesilecektir.

Buna göre, brüt tutarı 1.647,00 TL olan asgari ücretin aylık gelir vergisi matrahı 1.399,95 TL’dir. Matrah miktarı 9 ay sonunda (1.399,95 X 9) 12.600,00 TL’ye ulaşmaktadır.

Asgari ücret üzerinden yılın ilk 9 ayında %15 oranında ve kalan 3 ayda ise 12.600,00 TL’nin üzerindeki kazanç için %20 oranında gelir vergisi kesilecektir.

Asgari ücretten kesilen gelir vergisi oranı, 12.600,00 TL’nin üzerindeki kazanç için %20 olduğunda, aylık net asgari ücret 1.230,98 TL ‘ye düşecek ve asgari ücretlinin aylık kaybı net 70,00 TL olacak.

2016 yılının tamamında çalışan asgari ücretlinin aylık ücretinden yılın Ekim, Kasım ve Aralık aylarında net gelir kaybının yıllık (3 X 70) 210,00 TL’ye ulaşacaktır.