Öğretmen adaylarına asgari puan ve çoklu veriye dayalı sınav şartı geliyor

Yüksek Planlama Kurulu(YPK)'nun 31/05/2017 tarih ve 2017/15 sayılı Kararı ile kabul edilen ve   “Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023”e göre aday öğretmenlere öğretmenlik mesleğine girişte asgari puan şartı getirilmesi planlanıyor. 

Söz konusu belgeye göre, ÖSYM'nin sorumluluğunda yapılacak yeni düzenlemede, KPSS'den belli bir puanı alamayan öğretmen adayları öğretmenlik mesleğine atanamayacak. Bu uygulamanın 2017 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Çoklu Veriye Dayalı Seçme Sitemi Geliyor

Öğretmen Strateji Belgesi'nin 12.Eylem planına göre, öğretmenler için mesleğe girişte çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi temel alan seçme sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Mesleğe girişte adayların, psikomotor ve duyuşsal becerilerini de göz önüne alan, Öğretmen Yeterlikleri çerçevesinde seçme sınavları ile lisans başarısı, ürün seçki dosyası, öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi, mülakat ..vb çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi esas alan bir istihdam sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun için öngörülen süre ise 2018 yılının sonuna kadardır.

Öğretmen Strateji Belgesi'nde göze çarpan diğer bazı eylen planları ise şöyle sıralanmaktadır:

  • Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlara sahip olan kurumlar, uygulama ağırlıklı olarak  2019 yılının sonuna kadar yeniden yapılandırılacak.
  • Lisans programı seçiminin yeniden yapılandırılması kapsamında, öğretmen yetiştirmede belirli alanlarda, program tercihinin fakülteye girişten sonra yapılabileceği bir sistemin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun için ön görülen süre 2019 yılının sonuna kadardır.
  • Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlardan diğer programlara geçiş yapabilme imkanının getirilmesi çerçevesinde, öğretmenlik mesleğine (akademik, sağlık, psikolojik.. vb nedenlerle) uygun olmadığı komisyonca tespit edilen eğitim fakültesi öğrencilerine, diğer fakülte ve bölümlere geçiş imkanı getirilecektir. Bunun için öngörülen süre 2018 yılının sonuna kadardır.
  • Öğretmenlik uygulamaları sertifika sahibi öğretmenlerce yürütülecek, bu çerçevede, okullardaki öğretmenlik uygulamasına rehberlik edecek yönetici ve öğretmenlere, Öğretmen Yeterlikleri çerçevesinde, nitelikleri MEB tarafından tanımlanmış, uygulama koordinatörü/öğretmeni sertifikası verilecek, bu uygulamalar gerekli sertifikaya sahip öğretmenler tarafından yürütülecektir. Bunun için öngörülen süre ise 2018 yılının sonuna kadardır.