"Memurun 2014 yılı taban aylığına 175 TL zam" ne anlama geliyor

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Hükümet yetkilileri ile memur sendikaları arasında mutabakatla sonuçlanan görüşmelerde,  memur maaşları 2014 yılı taban aylığına  brüt 175 lira artış yapılması konusunda anlaşmaya varışmıştı.
Memur taban aylığında yapılan bu artış miktarı ne anlama geliyor? Halen çalışanlar ve emekli memurlar açısından konunun önemi nedir?
Öncelikle hemen belirtelim ki, bu artış miktarı, çalışan memurdan çok, emekli memurun işine yarayacaktır. Yani miktar ve oransal olarak 2014 yılı için emekli memurlar çalışan memurlardan daha yüksek miktarda ve oranda zam alacaklardır.
Başka bir yönüyle taban aylığına yapılan artış hem çalışan memurların gelecekteki emekli aylıklarına yansıyacak hem de mevcut emeklilerin aylıklarında iyileştirme sağlayacaktır.
Şöyle izah edelim, toplu sözleşme görüşmelerinde oransal artış yerine taban aylığında yapılan artış, çalışan memurların aylıklarında bir artış meydana getireceği gibi, doğrudan emekli aylıklarına yansıyacaktır.
Memur maaşlarında 2014 yılında taban aylığında artış şeklinde yapılan brüt 175 liradan sosyal güvenlik primi ve vergi kesintisi yapıldıktan sonra net 125 lira kalacak ve tüm kamu çalışanlarının maaşı 125 lira artacaktır. Brüt 175 liralık artış emekli aylıklarında ise  net 155 lira olarak yansıyacaktır. Emeklilerin çalışanlara göre daha düşük miktarlarda emekli maaşı aldığı göz önüne alındığında, emekliler oransal olarak çalışanlardan daha yüksek oranda zam alacaklardır.
Ayrıca memura 2014 yılında enflasyon oranı ne olursa olsun ilave bir fark ödenmeyecektir.
Örnek vermek gerekirse; 9/1 derecedeki bir memurun Ocak-2014'teki aylığı 2.041 TL'den 2.166 TL'ye(aile ve çocuk yardımı dahil) çıkacak iken; 25 yıl çalışarak emekli olan bir memur emeklisinin Ocak-2014'teki emekli aylığı ise 1.118 TL'den 1.273 TL'ye yükselecektir.
Bu da şu anlama gelmektedir:Memur 2014 yılı için toplamda %6 zam alırken; memur emeklisi yaklaşık %14 oranında zam alacaktır. Yani yapılan toplu sözleşme mutabakatına göre (2014 yılı enflasyon rakamının %6 olarak çıkacağını varsayarsak) çalışan memur yerinde sayar, hatta  bir miktar reel kayıp yaşama ihtimaliyle karşı karşıyayken, memur emeklisinin maaşlarında %8 oranında bir reel iyileşme meydana gelebilecektir.
2015 yılında ise yüzde 3+3 artışa ilave olarak 6’şar aylık dönemde enflasyon yüzde 3’ü aşarsa, enflasyon farkı ödenecek.
Memurlara sağlanan diğer bazı haklar da şöyle olacak:
  • Büyük kentlerde çalışan memurlara servis uygulaması, yeni toplu sözleşmeyle merkez birimlerde yeniden başlayacak.
  • Kamu hastanelerinde acil servis, ameliyathane ve diyalizde çalışanlara nöbet ücreti uygulaması başlayacak.
  • Okullarda müdür ve baş muavinler için 6 saat derse girme zorunluluğu 2 saate indirilecek. İsterlerse gönüllü olarak 6 saate kadar derse girebilecekler.