OHAL döneminde kurala aykırı istifa eden memur, bir daha memur olamayacak.

25 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan 694 sayılı KHK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bazı değişiklikler yaptı. Değişiklikler arasında, OHAL döneminde istifa konusu yer alıyor.

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikle OHAL döneminde memurların istifası konusundaki tereddüt giderildi.

Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar. (Buna aykırı hareket edenler, bir daha memuriyete alınmaz.)