Entübe hasta hakkında

Solunum zorluğu çektiği için dış destekle ak ciğerlerine hava verilen hastaya entübe hasta denir.

Entübasyon coronavirüs salgınıyla çokça kullanılan bir kavram olmuştur.

Coronavirüs vakasında entübe hasta,  yoğun bakımda yatan hasta ile normal semptomlu hasta arasında bir yerdedir. 

Entübasyon işleminde hastanın soluk yoluna bir boru yerleştirilerek dışarıdan bir vantilatör ile hastanın akciğerlerine yeterli miktarda hava üflenir.

Bu işlem hastanın hayatı için hayati öneme sahiptir.