Coded gestures hakkında

Psikoloji terimidir ve Türkçeye "işaret dili" olarak çevrilebilir.

Sağır ve dilsizler için geliştirilen hareketlerle konuşma dili buna en güzel örnektir.