Symbolic gestures hakkında

Psikoloji terimidir, Türkçeye "sembolik hareket" olarak çevrilebilir.

İşaret parmağını şakağa götürme hareketi bir çok milletten düşünme eylemi olarak sembolik bir anlam kazanmıştır.