Schematic Gestures hakkında

Bu psikoloji terimi Türkçeye "Şematik hareketler" olarak çevrilebilir  ve taklit hareketlerin kısaltılmış halidir.

Kişinin işaret barmaklarını başına götürerek bir boğayı anlatmak istemesi örnek olarak gösterilebilir.