Devlet memurunun babalık izni süresi ve kullanım şartları

 Devlet memurlarının babalık izin hakkı süresini, en son haliyle kullanım şartları ile birlikte aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İzin Türü

Süresi

Kullanım Şartları

Babalık İzni

10 Gün

1- Memura, eşinin doğum yapması hâlinde verilir.

2-Talep ederse kullanabilir. Talep etmezse bu izin hakkı düşer.