Devlet memurunun babalık izni süresi ve kullanım şartları

Devlet memurlarının babalık izin hakkı süresi, kullanım şartları ile birlikte aşağıdaki gibidir.

Babalık İzni Süresi: 10 Gün

Kullanım Şartları:

1- Memura, eşinin doğum yapması hâlinde verilir.

2-Talep ederse kullanabilir. Talep etmezse bu izin hakkı düşer.