Kamuda kim ne kadar maaş alıyor?

Kamu çalışanlarının maaşları çalıştıkları unvanlara, içinde bulundukları derece/kademelere, çalıştıkları süreye ve dahil oldukları gelir vergisi dilimine göre farklılıklar göstermektedir.

Öyleki bazen bir kamu çalışanının kademe ve derecesi ilerledikçe, maaşında azalma meydana gelebilmektedir. Bunun nedeni artan oranlı vergilendirme nedeniyle, bir üst gelir vergisi dilimden vergi kesintisi yapılmasıdır.

Aşağıdaki tabloda, Ocak/2018 itibariyle kamu çalışanlarının net maaş miktarları, hizalarında gösterilen derecelere ve hizmet yıllarına göre yer almaktadır.

Tabloyu göremiyorsanız TIKLAYINIZ..

Unvan

D/K

Hizmet Yılı

15 Ocak 2018 Net Maaş

Bakanlık Müsteşarı

1/4

25 ve üstü

11.358 TL

Genel Müdür

1/4

25 ve üstü

9.878 TL

Daire Başkanı (müstakil)

1/4

25 ve üstü

8.041 TL

Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.)

1/4

25 ve üstü

7.495 TL

Uzman (Merkez-Kariyer)

1/4

25 ve üstü

6.845 TL

Gelir Uzmanı

1/4

25 ve üstü

4.568 TL

1.Sınıf Hakim ve Savcı

1/4

25 ve üstü

12.054 TL

Profesör

1/4

25 ve üstü

8.318 TL

Doçent

1/4

25 ve üstü

6.203 TL

Yardımcı Doçent

1/4

25 ve üstü

5.062 TL

Uzman Tabip

1/4

25 ve üstü

5.552 TL

Veteriner

1/4

25 ve üstü

4.775 TL

Mühendis

1/4

25 ve üstü

4.815 TL

Öğretmen

1/4

25 ve üstü

3.537 TL

İstatistikçi

1/4

25 ve üstü

4.238 TL

Ekonomist

1/4

25 ve üstü

3.284 TL

Kütüphaneci

1/4

25 ve üstü

3.765 TL

Hemşire (mesleki lisans)

1/4

25 ve üstü

3.831 TL

Avukat

1/4

25 ve üstü

4.578 TL

Vaiz

1/4

25 ve üstü

3.693 TL

Polis Memuru

1/4

25 ve üstü

4.210 TL

Şube Müdürü

1/4

25 ve üstü

4.709 TL

Zabıt Katibi

1/4

25 ve üstü

3.742 TL

Zabıta Memuru

1/4

25 ve üstü

3.264 TL

Bilgisayar İşletmeni

1/4

25 ve üstü

3.309 TL

Şef

1/4

25 ve üstü

3.438 TL

Memur

1/4

25 ve üstü

3.197 TL

Araştırmacı

1/4

25 ve üstü

4.545 TL

Programcı (teknik lisansiyer olmayan)

1/4

25 ve üstü

3.817 TL

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

1/4

25 ve üstü

3.253 TL

Hizmetli

1/4

25 ve üstü

2.825 TL

Öğretmen

9/1

0

3.068 TL

İnfaz Ve Koruma Memuru

9/1

0

3.046 TL

Polis Memuru

8/1

0

3.700 TL

Hizmetli

9/1

0

2.557 TL

İmam-Hatip (meslek lisesi)

12/3

0

2.924 TL

VHKİ

9/1

0

2.798 TL

Tekniker

9/2

0

3.185 TL

Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer)

9/1

0

4.619 TL

Gelir Uzman Yardımcısı

9/1

0

3.747 TL

İl Göç Uzman Yardımcısı

9/1

0

3.740 TL

Hakim-Savcı Adayı

9/1

0

4.883 TL

Araştırma Görevlisi

7/1

0

4.465 TL

Öğretim Üyesi

7/1

0

4.352 TL

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

*Çalışılan yer, kurum ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır.

*Sendika aidatı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemeleri, ek ders ücreti ödemeleri ve yabancı dil tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Akademik personel için, Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken görev yerlerinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

*BES kesintileri dikkate alınmamıştır.

(memurunyeri.com)