BES katkı payı Temmuz/2017'de ne kadar artacak?

Bireysel emeklilik sistemine dahil edilen kamu görevlilerinin maaşından kesilen primin (katkı payının) aylık miktarı, bu yıl Temmuz ayından geçerli olarak yapılacak maaş artış oranına bağlı olarak artacak.

Zorunlu bireysel emeklilik planına dahil edilen kamu görevlilerinin maaşlarından her ay yapılacak prim kesintisinin tutarı; 1/10/2008 tarihinden sonra memuriyete girenler için sosyal güvenlik primine esas kazançlarının %3’ü ve bu tarihten önce Emekli Sandığına tabi görevlerde bulunmuş olanların ise emekli keseneğine esas matrahlarının %3’ü oranında olmaktadır.

3 Temmuz 2017 tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak olan maaş artış oranı; Devlet memurlarının aylık net maaş miktarlarını maaş artış oranından daha düşük oranlarda artırırken, BES katkı payı miktarlarını ise maaş artışı oranı ile aynı oranda artıracak.

1 Temmuz’dan geçerli olarak Devlet memurlarının aylıklarına “%4 + enflasyon oranının %3’ten fazla olan kısmı”  oranında artış yapılacak. Gerçekleşen enflasyon artışı göz önünde bulundurulduğunda Temmuz maaş artışının yaklaşık olarak toplam %7 oranında olması bekleniyor.