Ohal KHK'sı ile atılan kamu çalışanına Avpupa İnsan Hakları Mahkemesinden cevap

15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal(OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile ihraç edilen bir öğretmenin başvurusu üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), kararını verdi.

AİHM, iç hukuk yollarının tüketilmediğini gerekçe gösterip başvuruyu reddederek, öğretmene, OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi.

Bu karar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile işine son verilen binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiriyor. Strasbourg mahkemesi tarafından verilen kararın, AİHM gündemindeki yaklaşık 20 bin başvuru için emsal teşkil edeceği belirtiliyor.

Öte yandan Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak AİHM'in kararını değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terörist darbe teşebbüsü sonrası Anayasamıza ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler kamu görevinden çıkarılmıştır.

Kamu görevinden çıkarılanlar tarafından doğrudan AIHM'e çok sayıda başvuru yapılmıştır. AIHM 08/12/2016 tarihinde açıkladığı Zihni/Türkiye kararında, 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvuranın öncelikle iç hukuk yollarına başvurması gerektiğini belirterek, başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.

02/01/2017 tarihli ve 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (Komisyon) kurulmuştur. Komisyon üyeleri 16/05/2017 tarihinde atanmış ve Komisyon 22/05/2017 tarihinden itibaren çalışmaya başlamıştır.

Bakanlığımızca yukarıda bahsedilen Zihni/Türkiye kararı doğrultusunda, derdest bulunan benzer nitelikteki başvuruların reddedilmesi amacıyla AİHM'e başvuruda bulunulmuştur.

Öğretmen olan ve 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvuranın AİHM'e yaptığı başvuru üzerine Mahkeme 12/06/2017 tarihinde başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle oybirliğiyle kabul edilemez bularak reddetmiştir. Söz konusu Köksal/Türkiye kararında AİHM, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu yeni bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiştir.

AİHM kararı KHK'lar ile kamu görevinden çıkarılanlar açısından emsal teşkil etmektedir. Kararda; AİHM'e başvuru yapmadan önce Komisyona, Komisyon kararına karşı idare mahkemelerine, mahkemelerin kararlarına karşı da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması gerektiği vurgulanmıştır."