2017 yılı için ilave açıktan ve naklen atama kontenjanları belli oldu.

Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin ilave kontenjanlar yayınlandı.

Bu yılın mart ayında kamu kurumlarının acil atama ihtiyaçlarının karşılanması için 1050 adet atama kontenjanının dağıtımı yapılmıştı.

Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayısına ilişkin kalan kontenjanların dağıtımı da yapılmış oldu.

Atama kontenjanlarına ilişkin onay yazısı:

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

16/12/2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 5.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a)       Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b)      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c)       2016 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dâhilinde 31/12/2016 tarihi itibarıyla;

-        Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

-        Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

-        Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2016 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2016 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2017 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanmaması sebebiyle 31/12/2016 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemlerinin, sözkonusu atama işleminin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla, 2017 yılında tamamlanabilmesi,

d)       Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2017 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

e)       3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına dahil edilmemesi, 

f)       Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

g)       Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2’sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kumrularda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

h)       Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylan sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

hususları arz ve teklif olunur.

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI           

TABLOYU GÖREMİYORSANIZ TIKLAYIN...                                                                                     

(I) SAYILI CETVEL

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI                                                                                                  (7/3/2017 TARİHLİ DAĞILIMA İLAVE OLARAK YAPILAN 18/5/2017 TARİHLİ DAĞILIM LİSTESİ)

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI

1

ADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

35

2

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

35

3

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

190

4

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

5

5

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

10

6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

7

BAŞBAKANLIK

50

8

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

25

9

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

90

10

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

2

11

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

80

12

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

5

13

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

14

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

10

15

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

95

16

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

17

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

90

18

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

145

19

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

1

20

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

1

21

EKONOMİ BAKANLIĞI

40

22

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

95

23

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

40

24

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

45

25

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

130

26

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

190

27

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

45

28

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

15

29

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI

5

30

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

45

31

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

140

32

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

20

33

KALKINMA BAKANLIĞI

15

34

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

7

35

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

45

36

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

1

37

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

90

38

M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

2

39

MALİYE BAKANLIĞI

190

40

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

41

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

42

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

40

43

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

44

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

90

45

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

120

46

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

90

47

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

10

48

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

5

49

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

20

50

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

10

51

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

5

52

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

5

53

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

54

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

295

55

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

195

56

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

7

57

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

10

58

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI

10

59

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI

5

60

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

2

61

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

30

62

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

95

63

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

2

64

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

60

65

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20

66

YARGITAY BAŞKANLIĞI

10

67

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

5

68

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

10

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

9

2

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

4

3

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

4

4

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

8

5

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

9

6

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

9

7

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

4

8

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

5

9

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

11

10

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

3

11

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

11

12

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

3

13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

5

14

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

3

15

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

11

16

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

9

17

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

3

18

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

3

19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

10

20

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

7

21

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11

22

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

4

23

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

3

24

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

4

25

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

3

26

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

4

27

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

3

28

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

3

29

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

5

30

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

31

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

9

32

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

9

33

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

9

34

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

3

35

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

9

36

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

8

37

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11

38

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

5

39

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

7

40

EGE ÜNİVERSİTESİ

11

41

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

11

42

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

4

43

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

44

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

7

45

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

10

46

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

11

47

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

9

48

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

9

49

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2

50

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

7

51

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

4

52

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

11

53

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

3

54

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

6

55

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

4

56

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

3

57

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

11

58

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

11

59

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

3

60

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

61

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

11

62

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

20

63

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

20

64

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

5

65

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

8

66

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

8

67

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

8

68

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10

69

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

3

70

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

3

71

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

6

72

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

6

73

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

3

74

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

10

75

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

8

76

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

3

77

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

6

78

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

4

79

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

9

80

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

4

81

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

3

82

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

9

83

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

3

84

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

8

85

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

10

86

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

4

87

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

7

88

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

5

89

ORDU ÜNİVERSİTESİ

3

90

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

91

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

3

92

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

8

93

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

6

94

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

10

95

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

9

96

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

10

97

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

3

98

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

3

99

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

9

100

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

3

101

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

9

102

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

1

103

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

9

104

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

5

105

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

4

106

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

107

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

8