Covid 19 nedeniyle idari izinli kamu çalışanı sokakta gezerse nasıl ceza alabilir?

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre kamu kurumlarında çalışan kadrolu ve sözleşmeli memur ya da sürekli işçiler için dönüşümlü çalışma imkanı getirilmişti.

Buna göre, kamu kurumları, kendi iş planlarını hazırlayarak bünyesindeki çalışanlarını dönüşümlü olarak çalıştırmaya başladı.

Çalışanların bir kısmı görevlerine devam ederken diğer personele idari izin veriliyor.

Ancak bu idari izin, covid 19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında, kamu çalışanı evde kalsın, hastalıktan korunsun diye verilmiş iken, bazı idari izinli sayılan kamu çalışanlarının evde kalmak yerine, herhangi bir işi olmaksızın sokaklarda gezdiği görülüyor.

Halbuki, Covid 19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında kamu çalışanları idari izinli sayılarak, zımnen mesai saatleri içerisinde EVDE KALMAK ile görevlendirilmiş oluyorlar.

Bu durumdaki kamu çalışanına nasıl bir idari ya da cezai işlem uygulanabilir?

Kamu çalışanlarına, 65 yaş üstü ile 20 yaş altındaki sokağa çıkma yasağı kapsamındaki vatandaşlara uygulanması gereken yaptırımların uygulanmayacağı kanaatindeyiz.

Şayet uygulanacak olursa;

Öncelikle dışarıda amaçsız bir şekilde dolaşan idari izinli kamu çalışanına güvenlik güçlerinin ikaz etmesi gerekiyor. Bu ikaza rağmen sokakta bulunmaya devam eden kamu çalışanına Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesilebilir.

Para cezasına rağmen, hala dışarıda amaçsız şekilde bulunmaya devam eden kamu çalışanına, Türk Ceza Kanununun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195 nci maddesinde yer alan "yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca ceza uygulabilir.

İDARİ İŞLEM

Esnek çalışma kapsamında idari izinli sayılan kamu çalışanına, mesai saatleri içinde verilen görev EVİNDE KALMASI olduğundan, mesai saatlerinde, dışarıda amaçsızca dolaşan memura, emre itaatsizlik eylemi nedeniyle disiplin cezası verilebilir.

Öte yandan, Gaziantep valiliği ilginç bir uygulamaya imza attı.

Gaziantep'te esnek çalışmadaki memur, evde değilse 3 bin 150 TL ceza alabilecek.

Gaziantep valisi Davut Gül, esnek çalışma kapsamında evde çalışmaya başlayan ya da idari izinli sayılan kamu çalışanının mesai saatleri içinde evde bulunmasının zorunlu olduğunu, buna uymayanlara 3.150 TL idari para cezası ve disiplin işlemi uygulanacağını belirtti.