Çalışanlar üst gelir vergi dilimine ne zaman geçecek?

Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, 2020 yılı için yapılan belirlemeye göre, 2020 yılında çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi alt vergi diliminin(%15) sınırı genişletildi. Bu da çalışanların daha geç üst vergi dilimine geçeceği anlamına geliyor.

Bir başka ifadeyle, çalışanlar gelir vergisi nedeniyle net maaşlarında oluşacak azalmayı, 2020 yılında 2019 yılına göre daha geç hissedecek.

Bunun nedeni, gelir vergisi oranlarının belirlenmesinde esas alınan matrah tarifelerindeki artış oranlarının, aynı dönemdeki maaş artış oranına göre daha yüksek oranında gerçekleşmesidir.

Bu itibarla, 2020 yılı için belirlenen gelir vergisi tarifesi matrah miktarlarının 2019 yılına göre yeniden değerleme oranında (yaklaşık %22) artmasına karşılık, maaş artışının bu oranda olmaması nedeniyle, çalışanları 2020 yılında 2019 yılına göre daha geç üst vergi dilimine çıkacak.

2020 yılında ücret gelirlerinden alınacak Gelir Vergisine ilişkin matrah ve oranlar şöyle:

  • 22.000 TL’ye kadarı için  %15,
  • 22.001 -  49.000 TL arası için %20
  • 49.001 - 180.000 TL arası için %27
  • 180.001 - 600.000 TL arası için %35
  • 600.000 TL’den fazlası için %40

Yukarıdaki matrah ve oranları göz önüne aldığımızda, çalışanın maaşından gelir vergisi kesintisi yapılan matrahı, 22.000 TL'ye kadar %15 oranında gelir vergisine tabi iken,  22.000 TL'yi geçtiğinde, geçen kısım, 49.000 TL'ye kadar %20 oranında gelir vergisine tabi olacaktır.

Çalışanın maaşından kesilen gelir vergisi matrahı, 49.000 TL'yi geçtiğinde, geçen kısım, 180.000 TL'ye kadar %27 oranında gelir vergisine tabi olacak, 180.000 TL'yi geçmesi durumunda ise, geçen kısım 600.000 TL'ye kadar %35 oranında gelir vergisine tabi olacaktır.

600.000 TL'nin üzerindeki gelir vergisi matrahı için 600.000 TL'den üzeri olan kısımlar %40 oranında gelir vergisine tabi olacaktır.

Çalışanlar gelir vergisi matrahlarını bordrolarından öğrenebilirler.