Yeni ekonomik programda kamu çalışanlarını ilgilendiren düzenleme

Önümüzdeki üç yıl içinde hayata geçirilecek uygulamalarla ilgili Yeni Ekonomik Program(YEP) Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK tarafından açıklandı.

YEP'de kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemeler de var.

Kamu çalışanlarıyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek üzere "Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi" kurulacak.

Yeni yönetim sisteminde başarılı olan kamu çalışanının ödüllendirilmesi, norm fazlası kalanların ise ihtiyaç sahibi yerlere kaydırılması hedefleniyor.

Bu çerçevede, kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek. Norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak. Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesi sağlanacak.