Bazı kamu çalışanlarına ödenen tayın bedeli miktarı artıyor

Kamu çalışanlarına, yiyecek yardımı yenine yapılan ödemeye "tayın bedeli" denmektedir. Bu konuda daha önceden hazırladığımız detaylı haber için TIKLAYIN..

28 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kamu çalışanlarının maaşına oransal zammın yanında bazı çalışan gruplarına yönelik özel düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de tayın bedellerinin yeniden belirlenmesidir.

Buna göre, yapılan tayın bedeli ödemelerinin miktarı 2020 yılı Ocak ayından itibaren artacak.

Tayın bedelinin aylık miktarının üst sınırı, bütçe kanunlarıyla belirlenirken, personele bu miktarı aşmamak üzere ne kadar ödeme yapılacağı ise Ankara mahalli rayici esas alınarak belirleniyor.

Bu çerçevede, tayın bedeline ilişkin olarak halen geçerli olan gösterge rakamının 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile değiştirilmediği düşünüldüğünde, mevcut gösterge rakamı olan 2100’ün memur aylık katsayısıyla çarpımı ile belirlenecek miktarı aşmamak üzere, 2020 yılında, kapsamdaki kamu çalışanlarına tayın bedeli ödenecektir.

2019 yılının ikinci yarısında aylık net “289 TL” olan bu ödemenin miktarı 2020 yılının ilk yarısında (maaş katsayısının %4 artacağı varsayımıyla) aylık net “301 TL” olacaktır.

Tayın bedeli ödemelerinden damga vergisi haricinde başkaca bir kesinti yapılmamaktadır.