2020-2021 yılları toplu sözleşmesinde Hakem Kurulu kararıyla bazı kamu çalışanlarının aldıkları maktu ödemeler arttırıldı.

Kamu çalışanlarından bazılarına yaptıkları işin niteliğine göre aldıkları maaşın yanında bazı maktu ödemeler yapılmaktadır. 

2020 ve 2021 yıllarına ilişkin kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında düzenlemeler içeren 28 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile, 2020 ve 2021 yıllarında bazı kamu çalışanlarına ödenen maktu ödemelerde artışa gidildi.

Aşağıda yeni maktu ödeme miktarlarına, bir önceki maktu ödeme miktarları hatırlatılarak, yer verilmektedir.

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden denetim, tespit ve kontrollük hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine her ay 95 TL ödenecek.
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün silah, barut, kapsül, fişek, pirinç, roket, ağır silah, çelik, mühimmat, hurda, makine ve maske fabrikaları ve işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay 40 TL; hurda işlemelerinin sevk, ekip ve saha çalışanları için her ay 50 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 30 TL ödeniyordu)
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 40 TL; yer altında çalışan personele her ay 50 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 30 TL ödeniyordu)
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 40 TL; yer altında çalışan personele her ay 50 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 30 TL ödeniyordu)
 • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele, yılda 3 ay ile sınırlı olmak üzere her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 84 TL ödeniyordu)
 • ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele, yılda 3 ay ile sınırlı olmak üzere 2020 ve 2021 yıllarında her ay 95 TL prim ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 84 TL ödeniyordu)
 • TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerlerinde, açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 20 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her gün için 15 TL ödeniyordu)

 • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları personelinden kataner hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay 55 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 46 TL ödeniyordu)
 • Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 84 TL ödeniyordu)
 • ARFF ve apron memurlarının aylık temel ücretlerine 70 TL ilave edilecek. (2018 ve 2019 yıllarında 60 TL ilave ediliyordu)
 • T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcıların temel ücretlerine 85 TL  ilave edilecek. (2018 ve 2019 yıllarında 75 TL ilave ediliyordu)
 • Marmaray tüp tünelinde fiilen çalışanlara, her gün için 6 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında da her gün için 6 TL ödeniyordu.)
 • Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik teknik görevlileri ile trafik teknik elemanlarından bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında da her ay 84 TL ödeniyordu ve sadece bakım ve trafik teknik görevlilerine ödeniyordu)
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan arama kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcılarından arama ve kurtarma hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında da her ay 84 TL ödeniyordu ve sadece arama kurtarma teknisyenlerine ödeniyordu)
 • T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında da her ay 84 TL ödeniyordu.)
 • T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında da her ay 84 TL ödeniyordu.) Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde fiilen görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferini gerçekleştiren personele bu miktar %25 artırımlı olarak ödenecek.
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel her ay 130 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında da her ay 125 TL ödeniyordu.)
 • Luthiye ve notist unvanlı sözleşmeli personele, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (C) fıkrası ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer alan sözleşmeli personele her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında da her ay 84 TL ödeniyordu.)
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bazı işletmelerinde çalışan personele 2018-2019 yıllarında yapılan maktu ödeme yerine 2020-2021 yıllarında ilave ek ödeme yapılacak.
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım işletme müdürlüğünde memur ve sözleşmeli statülerdeki teknik personele 2018-2019 yıllarında yapılan maktu ödeme yerine 2020-2021 yıllarında ilave ek ödeme yapılacak.