Hakem kurulunun zam kararından sonra kamu çalışanlarının Ocak/2020 maaşı ne kadar olacak?

Hükümet ile yetkili sendika Memursen Konfederasyonunun toplu sözleşme görüşmelerinde, kamu çalışanları ve emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan maaş artış oranlarında anlaşamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidilmiş, Hakem Kurulu da hükümetin teklifini aynen onaylamıştı.

Buna göre kamu çalışanları ve emeklilerinin maaşına

 • 2020 yılının ilk yarı yılında %4 + enflasyon farkı,
 • 2020 yılının 2. yarı yılında %4 + enflasyon farkı,
 • 2021 yılının ilk yarı yılında %3 + enflasyon farkı,
 • 2021 yılının 2. yarı yılında %3 + enflasyon farkı,

oranında zam yapılacak. 

Ayrıca, kamu çalışanlarından bazılarının aylık ücret unsurlarına ilave artışlar yapıldığı beklentisi hakimdir. Bu konu, 5.Dönem Toplu Sözleşme metni yayınlandığında netlik kazanacaktır.

Aralık ayı içinde yeniden belirlenecek olan asgari ücrete göre kamu çalışanlarının asgari geçim indiriminde artış olacaktır.

Kesinleşen zam oranına göre kamu çalışanlarının yaklaşık maaş miktarı da belirmiş oldu.

Aşağıdaki hesaplama bir projeksiyon olup kesin rakamlar değildir. Kesin hesaplama, 2019 yılsonu enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Ocak 2020 tarihinden sonra yapılabilecektir.

 • Üst düzey idarecilerin Ocak/2020 yaklaşık net maaş miktarı:

Unvan

d/k

h.yılı

Net maaş

Bakan Yrd.

1/4

25 +

23.997 TL

G.Müdür

1/4

25 +

13.093 TL

Daire Bşk.

(müstakil)

1/4

25 +

10.656 TL

Bakanlık İl Müdürü

(Ank., İst., İzm.)

1/4

25 ve üstü

9.933 TL

 • Uzaman ve yardımcılarının Ocak/2020 yaklaşık net maaş miktarı:

Ünvan

d/k

h.yılı

Net maaş

Uzman

(Merkez-Kariyer)

1/4

25 +

9.070 TL

Uzman Yrd.

(Merkez-Kariyer)

9/1

0

6.117 TL

Gelir Uzmanı

1/4

25 +

6.050 TL

Gelir Uzm.Yrd.

9/1

0

4.961 TL

İl Göç Uzm.Yrd.

9/1

0

4.951 TL

 • Tabib, veteriner ve müdendisin Ocak/2020 yaklaşık net maaş miktarı:

Ünvan

d/k

h.yılı

Net maaş

Uzman Dr.

1/4

25+

7.354 TL

Veteriner

1/4

25 +

6.324 TL

Mühendis

1/4

25 +

6.377 TL

 • Şef, memur ve VHKİ Ocak/2020 yaklaşık net maaş miktarı:

Unvan

d/k

h.yılı

net maaş

Şef

1/4

25 +

4.551 TL

Memur

1/4

25 +

4.231 TL

VHKİ

9/1

0

3.701 TL

 • Öğretmen, istasitikçi, ekonomist ve kütüphanecinin  Ocak/2020 yaklaşık net maaş miktarı:

Unvan

d/k

h.yılı

Net maaş

Öğretmen

1/4

25 +

4.683 TL

İstatistikçi

1/4

25 +

5.612 TL

Ekonomist

1/4

25 +

4.346 TL

Kütüphaneci

1/4

25 +

4.985 TL

 • Akademik personelin Ocak/2020 yaklaşık net maaş miktarı:

Unvan

d/k

h.yılı

Net maaş

Prof.

1/4

25 +

11.024 TL

Doçent

1/4

25+

8.218 TL

Dr.Öğ.Üyesi

1/4

25+

6.704 TL

Arşt.Gör.

7/1

0

5.913 TL

Öğrt.Gör.

7/1

0

5.764 TL

 • Öğretmen, Hemşire, polis memuru, güvenik görevlisi ve iman-hatip  Ocak/2020 yaklaşık net maaş miktarı:

unvan

d/k

h.yılı

Net maaş

Öğretmen

9/1

0

4.060 TL

Hemşire 

1/4

25+

5.072 TL

Polis

1/4

25+

5.575 TL

Güv.Görv.

1/4

25+

4.306 TL

imam-hatip

12/3

0

3.869 TL