Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni(VHKİ) Temmuz/2019 maaşı

Kamu kurumlarında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni(VHKİ) olarak çalışanların Temmuz/2019 maaşı %15 ve %20'lik gelir dilimlerine göre aşağıya çıkarılmıştır.

Hesaplama eş ve çocuk yardımı ve asgari geçim indirimi göz önüne alınmadan yapılmıştır. 

1.Dereceden maaş alan VHKİ'nin maaşı:

d/k

h.yılı

Maaş-%15

Maaş-%20

1/4

24

4.217 TL

4.105 TL

1/3

23

4.209 TL

4.098 TL

1/2

22

4.201 TL

4.091 TL

1/1

21

4.193 TL

4.083 TL

2.Dereceden maaş alan VHKİ'nin maaşı:

d/k

h.yılı

Maaş-%15

Maaş-%20

2/3

20

4.181 TL

4.072 TL

2/2

19

4.174 TL

4.065 TL

2/1

18

4.166 TL

4.058 TL

3.Dereceden maaş alan VHKİ'nin maaşı:

d/k

h.yılı

Maaş-%15

Maaş-%15

3/3

17

3.980 TL

3.875 TL

3/2

16

3.974 TL

3.869 TL

3/1

15

3.968 TL

3.863 TL

4.Dereceden maaş alan VHKİ'nin maaşı:

d/k

h.yılı

maaş-%15

maaş-%20

4/3

14

3.933 TL

3.831 TL

4/2

13

3.928 TL

3.826 TL

4/1

12

3.922 TL

3.821 TL

5.Dereceden maaş alan VHKİ'nin maaşı:

d/k

h.yılı

maaş-%15

maaş-%20

5/3

11

3.631 TL

3.535 TL

5/2

10

3.687 TL

3.587 TL

5/1

9

3.682 TL

3.583 TL

6.Dereceden maaş alan VHKİ'nin maaşı:

d/k

h.yılı

maaş-%15

maaş-%20

6/3

8

3.678 TL

3.578 TL

6/2

7

3.673 TL

3.574 TL

6/1

6

3.669 TL

3.570 TL

7.Dereceden maaş alan VHKİ'nin maaşı:

d/k

h.yılı

maaş-%15

maaş-%20

7/3

5

3.665 TL

3.566 TL

7/2

4

3.661 TL

3.562 TL

7/1

3

3.657 TL

3.559 TL

8.Dereceden maaş alan VHKİ'nin maaşı:

d/k

h.yılı

maaş-%15

maaş-%20

8/3

2

3.577 TL

3.479 TL

9.Dereceden maaş alan VHKİ'nin maaşı:

d/k

h.yılı

maaş-%15

maaş-%20

9/3

2

3.573 TL

3.475 TL

9/2

1

3.569 TL

3.471 TL

9/1

0

3.566 TL

3.469 TL

---------------------------

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

*Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

*Tabloda hizmet süresi 10 yıldan az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.

*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır. 

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.