Türk-İş ile Hükümet arasında TİS'de anlaşmaya varıldı. İşte detaylar..

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde hükümetle anlaşmaya varamayan Türk-İş, aldığı eylem kararının ardından, bir kez daha yapılan görüşmede, imzayı attı ve böylece iki yıl boyunca kamu işçilerine yapılacak zam oranları kesinleşmiş oldu.

Varılan anlaşmaya göre,

  • 3.500 TL'nin altında ücret alan işçilere 150 TL iyileştirme zammı,
  • 1.yıl ilk altı ayı için %8
  • 1.yılın 2.altı ayı için %4
  • 2.yılın  birinci altı ayı için %3+enflasyon farkı
  • 2.yılın 2.altı ayı için %3+enflasyon farkı 

zamları yapılacaktır.

Ayrıca doğum, ölüm, evlenme, yemek parası, giyim..  gibi maktu ödemeler, toplu iş sözleşmesinin ücret zamları oranında, ücretin zamlandığı tarih itibariyle yeni rakamları üzerinden ödenecektir.

Türk-İş, tüm kamu işçilerinin maaşlarının 3.500 TL'ye yükseltilmesini, 300 TL seyyanen zam sonraki yıllarda enflasyon artı %3 refah payı talep etmişti.

Yapılan anlaşma bu taleplerin oldukça gerisinde kaldı.

TİS'de taşeron işçilerin TİS'e dahil edilmesi ve yeni teşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konuları gündeme gelmedi.