Hakim ve savcıların Temmuz/2019 maaşı

Eş ve çocuktan dolayı aile yardımından ve asgari geçim indiriminden yararlanmayan hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanların, 15 Temmuz/2019 net maaşlarının %15 ve %20 vergi dilimleri itibariyle ne kadar olacağı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  • Birinci sınıf hâkim ve savcı

D/K

H.Yılı

Maaş- %15

Maaş-%20

1/4

21

15.373 TL

14.957 TL

  • Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcı

D/K

H.Yılı

 Maaş-%15

Maaş-%20

1/4

18

12.991 TL

12.652 TL

  • 1. derecedeki hâkim ve savcı

D/K

H.Yılı

Maaş- %15

Maaş-%20

1/1

15

11.284 TL

11.001 TL

  • 2. derecedeki hâkim ve savcı

D/K

H.Yılı

Maaş- %15

Maaş-%20

2/1

13

10.943 TL

10.671 TL

  • 3. derecedeki hâkim ve savcı

D/K

H.Yılı

 Maaş-%15

Maaş-%20

3/1

11

10.713 TL

10.445 TL

  • 4. derecedeki hâkim ve savcı

D/K

H.Yılı

Maaş- %15

Maaş-%20

4/1

9

10.248 TL

10.248 TL

  • 5. derecedeki hâkim ve savcı

D/K

H.Yılı

Maaş- %15

Maaş-%20

5/1

5

9.909 TL

9.671 TL

  • 6. derecedeki hâkim ve savcı

D/K

H.Yılı

 Maaş-%15

Maaş-%20

6/1

5

9.574 TL

9.346 TL

  • 7. derecedeki hâkim ve savcı

D/K

H.Yılı

 Maaş-%15

Maaş-%20

7/1

3

9.247 TL

9.029 TL

  • 8. derecedeki hâkim ve savcı

D/K

H.Yılı

 Maaş-%15

Maaş-%20

7/3

2

8.910 TL

8.703 TL

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, ilgililerin bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır.

*Hâkim ve savcı adaylarının maaş miktarı hesaplanırken, ek ödeme kalemi üzerinden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılmamıştır.

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Tabloda hizmet süresi 10 yıldan az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.

*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır. 

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.