Kamu sendikaları üyelerden elde ettikleri geliri mevzuata uygun harcıyor mu?

Kamu çalışanları için mücadele eden sendikaların gelir elde etme yöntemleri, işçi sendikalarından farklıdır.

Kamu sendikalarına üye olan kamu çalışanlarının sendika üyelik aidatı devletçe karşılanmaktadır.

Kamu çalışanın maaşından kesilen sendika üyelik aidatı, çalışanın maaş bordrosuna üç ayda bir ödenen sendika tazminatı ile adeta iade edilmekte, hatta bazı sendikalar için ödenen sendika üyelik aidatından fazla olabilmektedir.

Sendikalı memurlar için Devletçe ödenen sendika üyelik aidatı doğru yere harcanıyor mu?

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 26.Madesinde sendika ve konfederasyonların gelirlerini tüzüklerinde belirtilen amaçları ve  4688 Sayılı Kanunda gösterilen faaliyetleri dışında kullanamayacakları ve bağışlayamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı maddede, sendika ve konfederasyonların, gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmaları zorunlu kılınmıştır.

Sendika şubeleri ile sendika ve konfederasyonların yardımlaşma sandıkları dışında, üyeleri, yöneticileri veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para vermeleri ve elde ettikleri gelirleri dağıtmaları yasaklanmıştır.

Hal böyle olunca, Türkiye'de faaliyet gösteren büyük sendikalardan Memursen, Kamusen ve Kesk'in mevzuata uygun harcama yapıp yapmadıkları tartışma konusu olmaktadır.

Kanun koyucu, üye memurlar adına üyelik aidatı ödemesini devlete yaptırırken, sendikada biriken gelirin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanılmasını zorunlu kılmıştır.

Ancak sendikalar gelirlerini lüks otellerde yapılan toplantılara, yüksek yönetici maaşlarına, lüks sendika hizmet binalarına harcamaktadır.

Kamudanhaber.com sitesinin haberine göre, 2018 yılında profesyonel bir sendika şube başkanının 8.000-9.000 TL arasında maaş aldığı bilgisi verilmiştir.

Ancak, Çalışanlar.Net olarak araştırdık ve şu sonuca ulaştık. Kamu sendikaları, üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübesini arttırmak için fiili olarak herhangi bir organizasyon ve etkinlik yapmamaktadır.

Kamu çalışanlarının kafasında, gider belgelerinin arasına sıkıştırılan naylon bir eğitim faturası ile devletin denetim kurumlarının yanıltıldığına dair yüksek şüphe bulunmaktadır.

Büyük kamu sendikaları Memursen, Kamusen ve Kesk'ten kamu çalışanlarının beklediği şudur: Kolayca toplanan gelirlerin üyelerin mesleki, kültürel ve fikri gelişimine katkı sağlayacak şekilde harcanması ve ülke insanının gelişimine faydalı olunması.

Ayrıcak, kamu çalışanının sendika izninin şartları ve süresi hakkındaki haberimiz için TIKLAYINIZ..